obsazeno

Taneční a pohybová průprava 3. Pokročilý

Číslo ZÚ: 035003

Dětské taneční studio je určeno dětem, které mají zájem o soustavnou taneční průpravu.
1. Dětské taneční a pohybové hry (4-6let), 2. Dětská taneční a pohybová průprava. (7-8let) 3. Taneční a pohybová průprava (9-12let)
Přednost tedy mají děti, jejichž rodiče upřednostní soustavnější formu tanečního vzdělání pro dítě.
Kvalitní dětská taneční a pohybová průprava je předstupeň pro další rozvoj malého tanečníka. Je základním pilířem pro zvládnutí budoucích rozšiřujících se nároků na pohybové a tanecní variace, kontaktní improvizace, akrobacii. Pro další taneční styly.
Dětské taneční hry rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu, smysl pro rytmus, prostor, komunikaci a sociální cítění ve skupině. Zároveň připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj.
Osnova:
správné držení těla
posílení jednotlivých částí těla
koordinace v prostoru
cítění rytmu - práce s hudbou a její emocí
řízená improvizace pro rozvoj taneční osobnosti
kolektivní pohybové hry
základy taneční gynmastiky
práce s prostorem, rekvizitou, tanečním náčiním (kruhy, kroužky, šátky, stuhy, míčky aj.)
základní taneční variace, základy duncan techniky
Poznámka:
Duncan je technika se opírá o filosofii průkopnice současného tanečního umění Isadory Duncanové. Současná duncan technika pracuje s pohybem respektujícím přírodní zákonitosti těla. Zaměřuje se především na práci s těžištěm, návaznost pohybu a obsah pohybu. Vědomá práce s prostorem, dynamikou a časem.

Termín:
úterý 17:00 - 18:15

Věk: 9 až 12 let

Cena za pololetí: 900 Kč
Cena za školní rok: 1600 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Malý sál

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   obsazeno
10

Kroužek začíná: 19.9.2017
Kroužek končí: 12.6.2018


Kontaktní osoba: Marcela Lampart DiS.
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Do všech zájmových útvarů, které nejsou zatím plně obsazeny, je možné se přihlásit během celého školního roku.
zobrazit archiv

Dnes probíhá