volno

Babytenis - podzim NEOTEVŘENO

Číslo ZÚ: 107002
Babytenis je hra která je určena pro hráče 8 – 9 let. Hraje se přes tenisovou síť s odlehčenými míči, kdy se míč odráží zkrácenou raketou na druhou polovinu dvorce. Pravidla jsou upravena pro tuto věkovou kategorii.
Na podzim 8 hodinových lekcí
Nutné vybavení:
Tenisová raketa, sportovní oblečení a obuv
Poznámka:
Babytenis umožňuje dětem dále rozvíjet všechny herní dovednosti získané v minitenise. Přechod z minitenisu k babytenisu je při správném metodickém postupu a při postupném zvětšování dvorce pro mladé hráče nenáročný a trvá pouze několik týdnů.
V babytenise používáme speciální (měkké) míče, pomocí nichž si hráči osvojí nejenom správnou techniku tenisových úderů, ale trénují i různé herní situace, hrají soutěže o body a v neposlední řadě i cvičné zápasy. Přítomnost trenéra při tréninku je důležitá v roli pozorovatele, nikoliv hrajícího trenéra.

Termín:
pondělí 14:00 - 15:00

Věk: 8 až 9 let

Cena za pololetí: 750 Kč
Poznámka k ceně: 750,-/8 hodinových lekcí

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 6 účastníků   volno

Kroužek začíná: 18.9.2017
Kroužek končí: 30.10.2017

Kontaktní osoba: Bc. David Kamínek
Telefon: 727879110

Aktuality

Během  Vánočních prázdnin 23.12.2017 - 2.1.2018 neprobíhají pravidelné zájmové útvary.
Do všech zájmových útvarů, které nejsou zatím plně obsazeny, je možné se přihlásit během celého školního roku.
zobrazit archiv