obsazeno

Zpěv I.

Číslo ZÚ: 0340701
Výuka sólového zpěvu pod vedením zkušené lektorky Lucie Radecké. Individuální vyučovací lekce jsou zaměřené na rytmiku a hlasovou výuku, tak aby žáci mohli později zpívat například v pěveckém sboru nebo pokračovat individuální cestou. Některé žačky mají za sebou úspěšná vystoupení na soutěžích a akcích DDM např. Česko zpívá, Talenty v Domečku, Dětská porta, Bambiriáda, Brána volného času, vystoupení na Vánočním jarmarku ZŠ Dědina, vernisáži výtvarného oddělení atd.
Osnova:
- rozezpívání
 - technická cvičení
 - práce s bránicí, maskou, řešení technických problémů
 - práce s textem, obsahem
 - výběr repertoárů
 - u pokročilejších práce s mikrofonem
Poznámka:
Dále je také možné k hodinám přistupovat jako k přípravě na talentové zkoušky. Pestrost žánrové škály (muzikál, pop, jazz, soul, lidové písničky) a výběr repertoáru záleží na domluvě žáka s lektorkou. Délka jedné vyučovací hodiny je 30 min.Termín:
pondělí 14:00 - 17:00

Věk: 8 až 99 let

Cena za pololetí: 1000 Kč
Cena za školní rok: 1800 Kč
Poznámka k ceně: studenti (do 26) 1200,-/pol, 2200,-/rok, dospělí: 1500,-/pol, 2800,-/rok

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Zkušebna B

Kapacita kroužku: celkem 3 účastníci   obsazeno

Kroužek začíná: 25.9.2017
Kroužek končí: 11.12.2017


Kontaktní osoba: Lucia Radecká
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Do všech zájmových útvarů, které nejsou zatím plně obsazeny, je možné se přihlásit během celého školního roku.
Dopravní hřiště je od 12. 9. 2017 z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřeno. Výuka 4. tříd a kroužek OB probíhá i nadále.
zobrazit archiv

Dnes probíhá