obsazeno

Zpěv II.

Číslo ZÚ: 0340702
Výuka sólového zpěvu pod vedením zkušené lektorky Lucie Radecké. Individuální vyučovací lekce jsou zaměřené na rytmiku a hlasovou výuku, tak aby žáci mohli později zpívat například v pěveckém sboru nebo pokračovat individuální cestou. Dále je také možné k hodinám přistupovat jako k přípravě na talentové zkoušky. Pestrost žánrové škály (muzikál, pop, jazz, soul, lidové písničky) záleží na domluvě žáka s lektorkou. Délka jedné vyučovací hodiny je 30 minut.

Osnova:
- rozezpívání
 - technická cvičení
 - práce s bránicí, maskou, řešení technických problémů
 - práce s textem, obsahem
 - výběr repertoárů
 - u pokročilejších práce s mikrofonem
Poznámka:
Individuální vyučovací lekce jsou zaměřené na rytmiku a hlasovou výuku, tak aby žáci mohli později zpívat například v pěveckém sboru nebo pokračovat individuální cestou. Dále je také možné k hodinám přistupovat jako k přípravě na talentové zkoušky. Pestrost žánrové škály (muzikál, pop, jazz, soul, lidové písničky) a výběr repertoáru záleží na domluvě žáka s lektorkou.


Termín:
středa 14:00 - 16:00

Věk: 8 až 99 let

Cena za pololetí: 1000 Kč
Cena za školní rok: 1800 Kč
Poznámka k ceně: studenti do 26 let: 1200,-/pol., 2200,-/rok, dosp. 1500,-/pol., 2800,-rok

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Zkušebna B

Kapacita kroužku: celkem 3 účastníci   obsazeno

Kroužek začíná: 27.9.2017
Kroužek končí: 13.12.2017


Kontaktní osoba: lucia.radecka@ddmp6.cz
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Během  Vánočních prázdnin 23.12.2017 - 2.1.2018 neprobíhají pravidelné zájmové útvary.
Do všech zájmových útvarů, které nejsou zatím plně obsazeny, je možné se přihlásit během celého školního roku.
zobrazit archiv