Podívejte se na akce, které vás teprve čekají.

každoročné setkání žáků, rodičů, lektorů a přátel DDMP6
Koncert
Víkend plný hudby, her a relaxace pro účastníky kurzů kytary v DDMP6 a jejich přátelé.
2.ročník zpěvácké soutěže pro děti a mládež 7 - 18 let.
Zimní turistický pochod Praha - Okoř
taneční worshop + výtvarní tvoření na taneční oblečení
Oblíbená tradiční vánoční akce hudebního oddělení.
10. ročník turnaje pro děti a mládež – stolní tenis, stolní fotbal, šipky
Z cyklu "Každou poslední sobotu v měsíci "
Z cyklu "Každou poslední sobotu v měsíci"
Z cyklu "Jdeme do divadla"
Z cyklu "Každou poslední sobotu v měsíci"
Zábavné odpoledne pro děti a mládež. Trampolína, skákací boty, skákací hrad a žonglování.
Již 8. ročník akce Vypich. Bohatý program pro celou rodinu, ukázky činností policie, hasičů a záchranářů, BESIP Team a mnoho dalšího.

Aktuality

V současné době jsou platná protiedpidemická opatření, která říkají, že ve společných prostorách budovy (chodby, wc apod.) je nutné nosit roušku/respirátor.                  Rodiče/doprovod má povolený vstup pouze do vestibulu budovy U Boroviček.
On-line zápis do kroužků na školní rok 2021/2022 bude spuštěn 1.7.2021
zobrazit archiv