volno

Dětská taneční a pohybová průprava III.

Číslo ZÚ: 035004

Dětské taneční studio je určeno dětem, které mají zájem o soustavnou taneční průpravu.
Dětská taneční a pohybová průprava - přípravka (5-6let),
Dětská taneční a pohybová průprava I. (6-7let)
Dětská taneční a pohybová průprava II. (7-8let)
Taneční a pohybová průprava III. (9-12let)
Přednost tedy mají děti, jejichž rodiče upřednostní soustavnější formu tanečního vzdělání pro dítě.

Dětská taneční průprava rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu, smysl pro rytmus, prostor, komunikaci a sociální cítění ve skupině. Zároveň připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj.
Kvalitní dětská taneční a pohybová průprava je přestupeň pro další rozvoj malého tanečníka. Je základním pilířem pro zvládnutí budoucích rozšiřujících se nároků na pohybové a taneční variace, kontaktní improvizace, akrobacii. Pro další taneční styly.
Osnova:
správné držení těla
posílení jednotlivých částí těla
koordinace v prostoru
cítění rytmu - práce s hudbou a její emocí
řízená improvizace pro rozvoj taneční osobnosti
kolektivní pohybové hry
základy taneční gynmastiky
práce s prostorem, rekvizitou, tanečním náčiním (kruhy, kroužky, šátky, stuhy, míčky aj.)
základní taneční variace, základy duncan techniky
Poznámka:
Duncan je technika se opírá o filosofii průkopnice současného tanečního umění Isadory Duncanové. Současná duncan technika pracuje s pohybem respektujícím přírodní zákonitosti těla. Zaměřuje se především na práci s těžištěm, návaznost pohybu a obsah pohybu. Vědomá práce s prostorem, dynamikou a časem.

Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.

Termín:
úterý 17:00 - 18:10

Věk: 9 až 12 let

Cena za pololetí: 900 Kč
Cena za školní rok: 1600 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (Malý)

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno
10

Kroužek začíná: 25.9.2018
Kroužek končí: 11.6.2019


Kontaktní osoba: Marcela Lampart DiS.
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Ve středu 24. 4., v sobotu 27. 4. a v neděli 5. 5. 2019  je hřiště pro veřejnost uzavřeno.
zobrazit archiv

Dnes probíhá