volno

Opakování k maturitě z matematiky - neotevřeno

Číslo ZÚ: 098002
Kroužek je určen pro studenty čtvrtých ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří chtějí pomoci při přípravě ke společné části maturitní zkoušky z matematiky.Postupněse budeme věnovat těmtotematickým celkům: číselné obory; algebraické výrazy; funkce; posloupnosti a finanční matematika; planimetrie; stereometrie; analytický geometrie; kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Pozornost bude věnována také souvislostem mezi jednotlivými celky.Účastníci budou pravidelně dostávat pracovní listy s typovými příklady na bázi úloh, které se objevují v maturitním didaktickém testu. Nejen těmto úlohám bude postupně věnována pozornost. Během schůzek budou sděleny i důležité informace o psaní didaktického testu z matematiky.
Poznámka:
Přesný termín bude dle možností lektora znám po 20.9.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 4 účastníků.

Kroužek bude probíhat do poloviny dubna 2019, tak aby potřebná látka byla probrána před samotnými maturitními zkouškami.Věk: 14 až 16 let

Cena za školní rok: 1000 Kč

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno

Kroužek končí: 12.4.2019


Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Košťál
Telefon: 235323333

Aktuality

Dnes probíhá