volno

Pojď ven, ale chytře

Číslo ZÚ: 1919131
Vyzkoušíme si venku v přírodě "chytré" věci a techniky. Jak prastaré, které používali už před staletími naši předkové, tak úplné technologické novinky.
Osnova:
Vyzkoušíme si rozdělávání ohně primitivními technikami, naučíme se postavit si přístřeší jen za pomocí přírodnin, uvaříme si jednoduché jídlo, v zimě budeme stopovat zvířata a zkoušet odlévat jejich stopy. Budeme pozorovat a fotit přírodu a sdílet své zážitky na specializovaných sociálních sítích pro přírodovědce, naučíme se pracovat s navigačnímu technologiemi (začneme mapou, kompasem a buzolou a skončíme u GPS a specializovaných navigačních aplikací), zahrajeme se outdoorové navigační hry (geocaching, waymarking, wherigo) a vyzkoušíme si vymyslet a vytvořit vlastní navigační hru.
Poznámka:
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Termín:
čtvrtek 15:30 - 17:00

Věk: 10 až 18 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2000 Kč

Místo konání: Dopravní hřiště Vypich
Učebna / místnost: Vypich - klubovna (bouda)

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno

Kroužek začíná: 3.10.2019
Kroužek končí: 12.6.2020

Lektor: Jan Holeček

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Košťál
Telefon: 235323333

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
zobrazit archiv