volno

Staň se muzikálovou hvězdou

Číslo ZÚ: 1913307
Kroužek propojující taneční, hudební a dramtickou výchovu. Děti se naučí práci s hlasem a svým tělem, práci s literárním textem. Během roku budou secvičovat muzikál, který předvedou na záverečném vystoupení.

Termín:
úterý 14:30 - 16:00

Věk: 8 až 13 let

Cena za pololetí: 1100 Kč
Cena za školní rok: 1800 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (velký sál v 1.patře DDM)

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
5

Kroužek začíná: 24.9.2019
Kroužek končí: 9.6.2020


Kontaktní osoba: Markéta Nosáková
Telefon: 734441483

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
zobrazit archiv