volno

Micro:bit & Scratch — Úvod do robotiky -Junior-extra

Číslo ZÚ: 2119163
Tento půlhodinový kroužek je pouze pro již přihlášené Micro:bit & Scratch — Úvod do robotiky -Junior
Osnova:
Osnova kroužku se schoduje s osnovou kroužku "Micro:bit & Scratch — Úvod do robotiky -Junior"

Termín:
pátek 16:15 - 16:45

Věk: 10 až 12 let

Cena za pololetí: 750 Kč
Cena za školní rok: 750 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Učebna 2.patro

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno

Kroužek začíná: 24.9.2021
Kroužek končí: 12.6.2021


Kontaktní osoba: Michal Kunstovný
Telefon: 235323333

Aktuality

Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021. S výjimkou pedagogů a účastníků pravidelných zájmových kroužků s počtem do 20 osob. Je povolena účast na aktivitách DDM Prahy 6 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:
zobrazit archiv