PŘeNoc 2020 (Pražská Řepská Přednášková Noc) - odloženo

Datum: od 25.4. do 26.4. 2020
Čas: od 18.00 do 10.00

Místo konání: DDM

Večer a noc s přespáním plná odborných i neodborných přednášek pro středo a vysokoškoláky z různých oborů.

Vzhledem k současné situaci je akce prozatím odložena.

Program jednotlivých přednášek budeme postupně doplňovat.

Poznámky:

Na akci je nutné se přihlásit. Přihlášení je možné provést přes webové stránky https://prenoc.cz/ , kde také naleznete další podrobnosti.

Cena: vstup volný

Kontaktní osoba: Tomáš Košťál

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
zobrazit archiv