Aktuality - archiv

Milí rodiče a účastníci kroužků, od pondělí 7.12. se otevírají se pouze kroužky, které splňují předepsané podmínky a jejichž lektoři mohou vést účastníky prezenční formou. Zda se to bude týkat i vašeho kroužku, budete informování emailem.
V současné době jsou platná protiedpidemická opatření, která říkají, že ve společných prostorách budovy (chodby, wc apod.) je nutné nosit roušku/respirátor.                  Rodiče/doprovod má povolený vstup pouze do vestibulu budovy U Boroviček.
Vážení rodiče, účastníci kroužků,vzhledem k aktuálně vydaným vládním opatřením zahájíme postupně omezený provoz DDM (od 10.5.2021). Do konce týdne budeme mailem informovat ty z vás, kterých se zahájení zájmových útvarů bude aktuálně týkat.
Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Vzhledem k činnosti pracovníků na táborech a čerpání dovolených se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
Provoz areálu DDM Na Vypichu je pro veřejnost omezen.
Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě nařízení vlády zůstává provoz DDM Prahy 6 i nadále přerušen. Vybrané kroužky probíhají on-line distanční formou.
Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě nařízení vlády zůstává provoz DDM Prahy 6 i nadále přerušen.Vybrané kroužky probíhají on-line distanční formou.
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
Zkušenosti se správou rozpočtu a příspěvkových organizací, znalost základní účetní a daňové legislativy.
Provoz DDM Praha 6 je i nadále na základě nařízení vlády přerušen (probíhají pouze individuální lekce). Další informace o znovuotevření kroužků a kurzů uvedeme během tohoto týdne. Všichni účastníci kroužků budou podrobně informováni emailem.
Vážení rodiče a účastníci našich aktivit od pondělí 21. 9. se rozjíždí většina našich kroužků. Rádi bychom Vás upozornili, že vstup do budov DDM Prahy 6 je umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem. Rodiče (doprovod) mohou do budov doprovodit pouze děti mladší osmi let a poté musí opustit prostory DDM, je zakázáno na děti čekat v budově. Od 18.9. také platí nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého vyplývá povinnost nošení roušek i při konání zájmových útvarů, a to pro účastníky zájmového vzdělávání ze 2. stupně ZŠ a starší. Výjimku mají tyto činnosti kroužků: sportovní (pohybové), pěvecké, hudební – například hra na dechové nástroje. Jestliže je skupina věkově smíšená a jsou v ní tedy účastníci z 1. i 2. stupně ZŠ, roušku musí mít všichni bez rozdílu. Děkujeme za pochopení Tým DDM Praha 6
Vzhledem k činnosti pracovníků na táborech a čerpání dovolených se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
Chceš být v přátelském prostředí a baví tě práce s dětmi? Rád předáváš své schopnosti a cenné zkušenosti? Pokud máš nadšení k učení nových věcí, uspořádej si svůj vlastní kroužek v rámci DDM Prahy 6. Staň se lektorem s pozitivním přístupem k dětem. Nemusíš se bát, zkušení kolegové ti v začátcích rádi poradí a pomohou. Zužitkuj to, v čem jsi opravdu dobrý, a užívej si benefity, které ti můžeme poskytnout.
Vážení rodiče, účastníci našich zájmových útvarů,od 28.05.2020 (do 30.06.2020) si můžete požádat o vrácení poměrné části Vašich plateb za období neuskutečněných kroužků (v souvislosti s opatřením vlády ČR – Covid19 a uzavřením škol a školských zařízení). Pokud nebude požádáno o navrácení části úplaty, bude tato částka použita na rozvoj DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků). Děkujeme za Vaši podporu.
Všechna hřiště školského zařízení Domu dětí a mládeže Prahy 6 budou do odvolání otevřena pouze pro účastníky a pedagogy zájmových útvarů DDM Prahy 6.
Z důvodu rekonstrukce je do 27.5.2022 U-rampa Na Vypichu uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. DDM  Praha 6  znovu otevírá zájmové kroužky dle specifických pravidel a v omezeném rozsahu. Pokyny pro obnovení :
Od pondělí 11. 5. 2020 zahájíme částečně svoji činnost. Aktuálně čekáme na Metodický pokyn MŠMT pro DDM. Sledujte tedy náš web nebo FB, budeme Vás informovat. Těšíme se na viděnou! Tým DDM Praha 6
Vážení rodiče, účastníci zájmových kroužků, v následujících dnech obdržíte na e-mail s postupem k podání žádosti na vrácení části úplaty za neuskutečněné schůzky kroužků v období uzavření našeho zařízení. Bude obsahovat i výši vratky.
Vážení účastníci kroužků V souladu s usnesením vlády (č. 491 ze dne 30.4.2020) máme možnost od 11. května 2020 znovu částečně otevřít činnost s osobní účastí našich klientů. Rozhodnutí přišlo poměrně rychle a pokyny k podmínkám pro provoz od MŠMT, které jsme dostali 4.5.2020, vyžadují určitou přípravu – především zajištění všech hygienických podmínek, aby naše činnost byla bezpečná pro nás všechny.
V návaznosti na aktuální situaci, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučení MŠMT ze dne 10. 3. 2020. Přerušuji od 12.3.2020 činnost Domu dětí a mládeže Praha 6, tj. zájmové aktivity se dne 12. 3. 2020 ruší. Během dne očekávám nové zpřesnění mimořádných opatření ze strany MZ ČR. O aktuální situaci vás budeme informovat. Sledujte naše webové stránky a FB. Děkuji za pochopení. Martin Vejvoda, ředitel
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM)
Bezpečnostní rada HMP v tuto chvíli (Hlavní město Praha po jednání Bezpečnostní rady HMP s účinností od 10. 3. 2020) nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol ani domů dětí a mládeže; pořádání hromadných akcí se řídí Mimořádným opatřením MZDR č.j. 10666/2020-1/MIN/KAN. Vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je Hlavní město Praha, budeme doporučení respektovat. (Toto doporučení je v rozporu s dopisem od MŠMT číslo jednací MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020, kde je u školních klubů a středisek volného času (DDM) uvedeno, že přestože se jich Mimořádné opatření přímo nedotýká, doporučuje MŠMT provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře.) Činnost zájmových útvarů, kroužků, CPD bude probíhat pouze v budovách Domu dětí a mládeže Prahy 6 - U Boroviček a na Dopravním hřišti Vypich. Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od středy 11. března 2020 zavírají všechny základní, střední, vyšší odborné školy a ostatní školská zařízení, proto nebude probíhat žádná z činností DDM Prahy 6 na školách (Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka, ZŠ Petřiny sever, ZŠ Dědina, ZŠ genpor. Františka Peřiny ). Chceme Vás informovat, že v našich zájmových útvarech se mnohdy scházejí děti i z více tříd i více základních škol najednou, dále předškolní děti, dospělí a senioři. Souběžně také může probíhat více zájmových útvarů, kroužků současně. Do objektu mají přístup i další lidé (rodiče, ....) Žádáme Vás, aby všichni účastnicí/návštěvníci na všech našich pracovištích dodržovali základní hygienická pravidla bránící šíření infekce. Předpokládáme, že u dětských účastníků je ještě jednou proberete doma. Neposílejte prosím na kroužky děti s horečkou či jinými příznaky chřipkového nebo jiného onemocnění. V případě, že vám bude doporučena karanténa, prosím informujte o této skutečnosti vedení DDM na info@ddmp6.cz nebo telefonicky 235 353 332. Stejně nás prosím informujte, pokud dojde po návštěvě zájmového útvaru - kroužku v pozdějším období ke zhoršení zdravotního stavu stavu účastníka. Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím i nadále webové stránky ddmp6.cz a FB. Děkujeme za pochopení. Tým DDM Praha 6.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
Bezpečnostní rada HMP v tuto chvíli (Hlavní město Praha po jednání Bezpečnostní rady HMP s účinností od 10. 3. 2020) nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol ani domů dětí a mládeže; pořádání hromadných akcí se řídí Mimořádným opatřením MZDR č.j. 10666/2020-1/MIN/KAN. - Kroužky v budově DDM P6 - U Boroviček a Dopravním hřišti Vypich, PROBÍHAJÍ dle rozvrhu. Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od středy 11. března 2020 zavírají všechny základní, střední, vyšší odborné školy a ostatní školská zařízení. - Jsou zrušeny zájmové útvary na školách Prahy (Základní a Mateřská škola T.G.Masaryka, ZŠ Petřiny sever, ZŠ Dědina, ZŠ genpor. Františka Peřiny ). Vzhledem k nastalé situaci ohledně možnosti epidemie apelujeme na zvýšenou opatrnost i v rámci docházky na zájmové aktivity DDM. Pokud navštívili rizikové oblasti (zejména Itálie), respektujte prosím doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Zvažte, možnost v inkubační době 14 dní nenavštěvovat kroužky. Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím i nadále webové a FB. Děkujeme za pochopení. Tým DDM Praha 6.
Opatření a organizaci související se zrušením kroužků se dozvíte v nejbližší možné době (předpoklad dnešní podvečer, po jednání Bezpečnostní rady hlavního města Prahy), zde i na našem FB. Prosím nevolejte nám, řešíme situaci. Opatření se zatím netýkají dnešních kroužků, ty ještě proběhnou v běžném režimu!
Těší nás velký zájem o naše technické a PC kroužky ( více jak 250 zájemců). Abychom mohli uspokojit co nejvíce zájemců, posouváme začátek těchto kroužků na první říjnový týden.
Veškeré soutěžě MŠMT jsou až do odvolání zrušeny. O náhradních termínech butete informováni.
Opatření ohledně koronaviru na školách. Vzhledem k přijatým hygienickým opatřením ohledně koronaviru na školách Prahy 6, jsme nuceni okamžitě do odvolání zrušit zájmové útvary na školách Prahy 6 (Základní a Mateřská škola T.G.Masaryka, ZŠ Petřiny sever, ZŠ Dědina). Kroužky na ZŠ genpor. Františka Peřiny - pracoviště Laudova (Řepy) probíhají zatím dle rozpisu. O dalším postupu vás budeme informovat. Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím i nadále webové a FB.  Děkujeme za pochopení. Tým DDM Praha 6. Pokud navštívili rizikové oblasti (zejména Itálie), respektujte prosím doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Zvažte, možnost v inkubační době 14 dní nenavštěvovat kroužky.
Rozšiřujeme naši nabídku zájmových útvarů a hledáme nové lektory a lektorky. Hledáme lidi, které baví práce s dětmi, hledají brigádu nebo přivýdělek, který se přizpůsobí jejich časovým možnostem, mají chuť vyzkoušet si něco nového a zároveň pracovat v bezpečném a pohodovém prostředí.
Vzhledem k nastalé situaci ohledně možnosti epidemie apelujeme na zvýšenou opatrnost i v rámci docházky na zájmové aktivity DDM. Prosíme všechny o zodpovědné dodržování - hygienických pravidel zamezujících šíření infekce (časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků, atd.) - docházky na zájmové aktivity pouze ve stavu bez příznaků onemocnění (netýká se pouze možnosti onemocnění koronavirem, ale i běžné chřipky). Pokud jste v minulém týdnu během jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti (zejména Itálie), respektujte prosím doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Zvažte, prosím, možnost v inkubační době 14 dní nenavštěvovat kroužky. V případě, že vám bude doporučena karanténa prosím informujte o této skutečnosti vedení DDM na info@ddmp6.cz. Stejně tak, pokud dojde v pozdějším období ke změně stavu, onemocnění účastníka po návštěvách kroužku, zájmového útvaru. Pouze tento zodpovědný přístup nám umožní správně vyhodnocovat případná rizika a přijímat vhodná operativní opatření týkající se chodu DDM. Děkujeme za pochopení. Tým DDM Praha 6
Během  Vánočních prázdnin 23.12.2017 - 2.1.2018 neprobíhají pravidelné zájmové útvary.
Výsledky najdete na uvedeném odkazu po rozkliknutí  článku.Děkujeme všem za účast a vytvoření báječné atmosféry!
Kroužky pro chovatelské nadšence začínají od 2.10. Rozvrh hodin v sekci kroužky.
Z důvodu náhlé zdravotní indispozice lektory, je dnešní (20.9.) cvičení Aerobiku 18:00-19:00 zrušeno.Děkujeme za pochopení DDM P6.
Pro kroužky začínající v září 2017 :CHOVATELSTVÍ, TERARISTIKA, PARKOUR, SPORTOVNí HRY, NETRADIČNÍ SPORTY, ....
Z důvodu onemocnění lektorky je zrušeno dnešní cvičení 18:00-19:00
První místo pro DDM Praha 6 na AntiFETfest 2016Středeční kroužekAVT II. obdržel 1. místo odborné poroty, cenu diváka a ocenění za nejlepší herecký výkon v kole pro Prahu 6. Díky vítězství postupujeme do pražského finále. Podpořte nás a hlasujete pro naše video : AVT DDM Praha 6 - To se mi nelíbí, na webu http://rs.antifetfest.cz
Ukončení kroužků v pátek 16. 6. 2017. Náhrady v týdnu 19.-23.6.2017. Pro některé kurzy/kroužky mohou být stanoveny odlišné termíny, informace u vedoucího kroužku či vedoucího oddělení.
On-line přihlášování na kroužky školní rok 2019/2020 od 1.července.Nabídka a termíny kroužků jsou postupně doplňovány.
Rozdáváme mláďata křečků (Mesocricetus) a osmáků degu. Zájemci pište na turkova@ddmp6.cz nebo volejte 235 323 333
Z důvodu onemocnění lektory se ruší dnešní (3.3.2016) hodiny STEPU. Děkujeme za pochopení.
Příjemné prožití vánočních svátků, šťastný a úspěšný nový rok Vám přeje DDM Praha 6.
Rozpis otevírací doby dopravního hřiště v červenci a srpnu.
Od 24. 2. do 29. 2. 2020 Jarní prázdniny - kroužky neprobíhají.
Do všech zájmových útvarů, které nejsou zatím plně obsazeny, je možné se přihlásit během celého školního roku.
Natoč film o sobě, o svém světě, o svém vzteku, o nudě, ukažte nám, co vás baví, co váš štve, co vás zajímá. Představte nám svůj svět!
Pro školní rok 2016/2017 hledáme lektory
Byl to skvělý večer. Odstartovalo 168 závodníků a byli jste báječní. Výsledky najdete, pokud budete číst celou zprávu (po rozkliknutí). Na krásné fotky od Tondy Šubrta se podívejte  zde: http://subrtici.rajce.idnes.cz/2016-11_Haloween_ve_Hvezde/
Vzhledem k činnosti pracovníků na táborech a čerpání dovolených se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
Kdo se již v minulosti účastnil kroužku v DDM Praha 6 si může provést od 1. 6. 2016 rezervaci/zápis on-line na www.ddmp6.cz, u příslušného odkazu u každého z kroužků.Nabídka a termíny kroužků jsou postupně doplňovány.
Děvčata se svou lektorkou Janou z kroužku Kreativní tvoření budou předvádět výrobu kytiček z papírového lýka - již tuto sobotu ve 12:30 hodin
Volná místa na příměstský výtvarný tábor o jarních prázdninách. Více v sekci tábory !
V roce 1956 se narodil náš Dům dětí. Bude to už 60 let. Hledáme vhodný slogan, který by nám toto úctyhodné výročí připomínal.
Výuka se nekoná o školních prázdninách a státních svátcích.
Nevadí, zapsat se můžete ještě do volných kroužků během týdne od pondělka 14.9.2015 do čtvrtka 17.9.2015 mezi 15:00 a 18:00 hodinou a v pátek 18.9.2015 od 14:00 do 16:30 hodin v DDM. Nebo využijte on line přihlášení přes web.
Vítáme Vás na novém webu. Stánky budou postupně doplňovány.
Spustili jsme pro vás elektronické přihlášení do zájmových kroužků DDM Praha 6. Využijte této možnosti a přihlaste své děti, sebe, … on-line z pohodlí domova. Vyhnete se tak případné frontě při osobním zápisu. 
Zájemci z řad veřejnosti o ZÚ Hrátky, který je určen našim nejmladším dětem, se mohou přijít podívat na otevřenou hodinu.
Ukončení kroužků 12. 6. 2015
Vycházíme vstříc zájmu maminek o ZÚ Klub rodičů s dětmi Koloušek. V březnu otevřeme Klub rodičů s dětmi Koloušek II. Bude probíhat v pátky od 9:30 do 11 hodin ve velkém sále DDM.
Hledáme pedagoga do Centra předškolních dětí MOTÝLEK.
Hledáme recepční pro naší hlavní budovu
Od druhého pololetí otvíráme nový kroužek DĚTSKÁ TANEČNÍ PRŮPRAVA pro děti od 7 do 9let.
Od druhého pololetí otvíráme nový kroužek Baletu pro nejmenší. Kroužek bude otevřen v pátek 16-17hod. Určený je dětem 4-7 let.
Moc díky všem za účast. Ve výsledcích jsou uvedeni všichni, kteří v cíli odevzdali kartičku.Odstartovalo celkem 125 závodníků. Nikdo se ale neztratil :). Krásné fotky Tondy Šubrta jsou zde: http://subrtici.rajce.idnes.cz/2015-04_Orientacky_Haloween_ve_Hvezde/
SPORTOVNÍ, CHOVATELSTVÍ,  TERARISTIKA, IT A TECHNICKÉ KROUŽKY, ROBOTIKA,
Od 26. do 30. října je dopravní hřiště otevřeno od 9.00 do 19.00 (v případě nepříznivého počasí může být uzavřeno dříve)
Vážení návštěvníci DDM Prahy 6, od tohoto týdne již neprobíhají v DDM zájmové kroužky, pouze předem domluvené náhrady kroužků. Děkujeme za pochopení.
Pro školní rok 2015/2016 hledáme lektory na výuku zájmových kroužků 
Keramické soustředění - modelování hlavy pro mládež 12-18 let
Přijďte si doglazovat a odnést své výrobky z keramických sobot a nedělí!
Právě se zahájili kurzy! Info v sekci kroužky/sportovní
Od března otevíráme nový kroužek keramiky pro malé děti, možné i s rodiči.
Poslední volná místa. Info v sekci tábory.
Nevadí, zapsat se můžete ještě do volných kroužků během týdne od pondělka 15.9.2014 do pátku 19.9.2014 mezi 15:30 a 17:00 hodinou  v DDM.
v týdnu od pondělí 22. září 2014. Pokud není uvedeno jinak.
ON-LINE přihlašování do kroužků DDM.
 Podrobný rozpis ve zprávě.
29.-30.10.2013 se kroužky nekonají, pokud není uvedeno jinak. 
Informace a přihlášky v sekci tábory
Prohlédněte si aktualizovaný rozvrh sportovních kroužků probíhajících na ZŠ Dědina
Nevadí, zapsat se můžete ještě do volných kroužků během týdne od pondělka 16.9.2013 do čtvrtka 19.9.2013 mezi 15:00 a 18:00 hodinou a v pátek 20.9.2013 od 14:00 do 16:30 hodin v DDM.
Zápis do našich zájmových útvarů bude probíhat během září v DDM a na akcích pro veřejnost. Podrobný rozpis ve zprávě níže.
účastníkům obvodního kola Olympiády v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17. Dne 29. 4. 2015 proběhlo na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT
V rámci Klubu 3D tisku nabízíme volnou kapacitu 3D tiskárny. Poskytujeme cenově dostupný 3D tisk, který zhotovíme z Vašich 3D dat.
Příjemné prožití klidných Vánoc a plno jasných dnů v roce 2015 přejí pracovníci DDM Praha 6 – Bílá Hora.
Přihlásit do kroužků se již můžete teď, z pohodlí domova.
Magdaléna Ochotná, která navštěvuje kurzy zpěvu v DDMP6, získala v mezinárodní soutěži Českého rozhlasu, Česko zpívá, Divokou kartu www.cesko-zpiva.cz/cs/aktuality/143-2122014.
Pravidelná činnost - kroužky se nekonají od 23.12.2013 do 3.1.2014.Začínáme v pondělí 6.1.2014
Výsledky v pdf formátu najdete v archivu akcí ve článku Halloween po česku. www.ddmp6.cz/akce/archiv.php
Rekonstrukce zázemí víceúčelového hřiště
Výuka se nekoná o školních prázdninách a státních svátcích.
Pro kroužky začínající v září 2014 hledáme lektory:
Nově otevíráme koružek Game Maker pro úplné začátečníky od 2.pololetí. Záčínáme 1.4.2014. Informace
Příjemné prožití klidných Vánoc a plno jasných dnů v roce 2014 přejí pracovníci DDM Praha 6 – Bílá Hora.
Předejte své vědomosti a zkušenosti dál. Pro školní rok 2013/2014 hledáme nové lektory
Rekonstrukce povrchu Dětského dopravního hřiště Na Vypichu.
Přehled akci 2014 naleznete
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 42 hodin je určený všem zájemcům o zdravotní problematiku dětského i dospělého věku.
Pro Centrum předškolních dětí hledáme kvalifikovaného pedagoga na poloviční úvazek s nástupem 2. 9. 2013
Vítáme Vás na novém webu. Stánky budou postupně doplňovány.
Přehled všech námi pořádaných táborů během letních prázdnin 2014
Zkuste vymyslet a  nakreslit si vlastní komiks, poradíme vám, jak!
Obsazeno na školní rok 2013/2014PRÁZDNINOVÝ REŽIMOd 1.7. do 25.7.2014 je běžný provoz CPD Motýlek.V tomto termínu nabízíme volná místa pro min. 3leté děti.
Děti z našich kroužků keramiky a výtvarky se účastní 41.ročníku mezinárodní výtvarné výstavy LIDICE 2013 s tématem Tradice a dědictví lidu mojí země.
Přehled všech námi pořádaných táborů během letních prázdnin 2013 ke stažení najdete na www.ddmp6.cz/Tabory2013.pdf
Prosíme o uhrazení zápisného stávající účastníky, kteří budou i nadále pokračovat v docházce do zájmových útvarů. 
3.2. probíhají pololetní prázdniny a na ně navazují jarní prázdniny od 6. do 10.2.2023. V tyto prázdninové dny neprobíhají žádné zájmové útvary.
On-line zápis do kroužků na druhé pololetí školního roku 2021/2022 právě probíhá.
Hledáme novou kolegyni/kolegu na pozici vychovatelky/vychovatele do CPD Motýlek. Motýlek je dopolední školička pro děti od 2,5 let, které jsou bez plenek. Nástup možný ihned. Více informací na marketa.nosakova@ddmp6.cz, nebo na tel.: 734 448 483
Prosím pozor pro všechny zájemce, ktří se chystají na ukázkovou lekci kroužku partička-iproshow. Začátek je posunut na 17:30 hodin!!!
Zveme Vás na divadelní představení nejen pro děti v pátek 21.12. od 10:00 hodin ve velkém sálu.
Barevné představení plné zvířátek pro děti od 3 let a jejich dospělé. Nedílnou součástí představení je dramaticko-výchovná "dílna", ve které diváci ve skupinkách pomáhají hlavní hrdince.
Dovolujeme si připomenout, že zápisné na 2. pololetí šk. roku 2012/2013 je nutné zaplatit během ledna (do 31.1.2013)
Rada hl. m. Prahy vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Schodiště a terasy kontejnery“
Spuštění přihlášek na letní výjezdní a příměstské tábory je tady! Spouští se 31.1.2024 ve 20:00
V době od 26. do 27.10.2023 probíhají podzimní prázdniny - zájmové útvary se nekonají!!!
Hledáme posilu do naší technické sekce. Zajímá tě technika a IT Chceš svoje znalosti předávat dál Teď máš šanci. Pojď do toho s námi.
V neděli 27.5. budou z technickou důvodů hřiště otevřena až od 10.00
ON-LINE ZÁPIS DO KROUŽKŮ BUDE SPUŠTĚN 1.6.2023.
On-line zápis na letní tábory bude spuštěn 20.2.2023. Tábory ale budeme přidávat i během dalších měsíců, proto sledujte naše webové stránky.
Přihlašte na odběr novinek z našeho DDM na tomto linku: http://bit.ly/3GkFtSl
Veřejné bruslení v areálu (ne)KONEČNÁ Vypich Otevírací doba:Po - Pá - 12:00 až 21:00So - Ne - 9:00 až 21:00 více informací a rezervace zde: https://kluzistevypich.cz/
Od 1.6. bude otevřen on-line zápis do zájmových útvarů. V průběhu dalších měsíců mohou být přidány další zájmové útvary, proto sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách.
Závěrečné vystoupení 1. část   https://www.youtube.com/watch?v=S9EF1EGiXhEZávěrečné vystoupení 2. část   https://www.youtube.com/watch?v=Bcl6YRaoyBI
Jarní prázdniny probíhají od 14.3. do 18.3.2022. V tomto týdnu neprobíhají kroužky - mimo lekcí (náhrad), o kterých vás informuje lektor, případně garant daného zájmového útvaru. DDM je ale v provozu, konají se příměstské tábory, na které se ještě můžete přihlásit: www.ddmp6.cz/tabory
Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021. S výjimkou pedagogů a účastníků pravidelných zájmových kroužků s počtem do 20 osob. Je povolena účast na aktivitách DDM Prahy 6 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:
Většina táborů našeho DDM je již do Aktivního města zadána, podrobnosti jsou uvnitř článku.
Doba, kdy se toho nedá moc dělat venku se dá strávit i seberozvojem v oblastech, na které jsme přes své hlavní koníčky třeba neměli čas. Nabízíme individuální vzdělávání a konzultace s našimi lektory IT a techniky.
Šachový oddíl DDM nabírá nové členy. I nyní, v době kdy se nemůžeme scházet se scházíme distančně - on-line a trénujeme. Můžeš se přihlásit i jen tak, na zkoušku, na volné hraní. Nemáš si teď s kým zahrát tuto krásnou hru? Potom čekáme právě na Tebe.
V návaznosti na vládní opatření souvisejicí s COVID-19, které včera vláda zveřejnila, ověřujeme možnost, že by mobilní ledové plochy spadaly pod zimní střediska. Přece jen jsme venku na vzduchu a u nás se nikdo netísní v lanovkách. Požádali jsme hygienickou stanici o vyjádření a žádáme Vás o strpení
Dodávka serveru- informace k zakázce
Příspěvek můžete čerpat, když máte dítě ve věku do 18 let a má trvalé bydliště na území městské části Praha 6.
Klub Šestka bude o Jarních prázdninách otevřen Po-Pá 10:00 - 16:00
Všem děkujeme a gratulujeme!
Hledáme grafiky, fotografy, filmaře, přírodovědce, tvůrce animací, specialisty na rozšířenou realitu,
Vánoční prázdniny začínají v pondělí 24.12.2018 a končí 2.1.2019. Kroužky začínají ve čtvrtek 3.1.2019. Děkujeme za přízeň a přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Hledáme nového kolegu/novou kolegyni na HPP. 
V rámci Místního akčního plánu Prahy 17, který rozvíjí spolupráci mezi zřizovateli, mateřskými školami, základními školami a organizátory volnočasových aktivit, vznikl první společný celoroční projekt s názvem „Sportujeme i zdravě jíme“. Sport a zdravý životní styl jsou aktuální a celospolečenská témata a jsou tedy důležitou součástí našeho života.V rámci tohoto projektu a ve spolupráci s KC Průhon probíhá v dubnu k této tématice sportovní anketa. Připravili jsme s pracovními skupinami anketu ke zjištění aktuálních informací o aktivním sportovním vyžití vás, obyvatel Řep. Co je stejně důležité, je ale i způsob jakým získáváte informace o provozování těchto aktivit a vašich přání ohledně jejich sestavy do budoucnosti. S výsledkem vás v Řepské 17 seznámíme.Pomozte nám a vyplňte svůj anketní lístek od 1.4 do 30. 4. 2018 online zde nebo fyzicky v časopise a vhoďte do boxu na Úřadě MČ Praha 17, ve školách, CSZS, DDM nebo v knihovně KC Průhon.
Kroužky začínají v týdnu 18.-22.9.2017, pokud není uvedeno jinak. Termín první hodiny je uveden u konkrétního kroužku v popisu. Na ZŠ Petřiny sever začínají kroužky v říjnu. Bližší informace na webu www.ddmp6.cz u každého kroužku.
Hledáme sílu na úklid na občasný zástup. Informace u paní Brabencové, kancelář DDM tel. 235 323 332 , e-mail uctarna@ddmp6.cz
Od 3. 2. do 12. 2. 2017 jsou v DDM prázdniny a většina kroužků neprobíhá.
I nyní se můžete přihlásit do kroužků, pokud jsou volná místa, proto neváhejte!!! Přihlašte se online nebo nás kontaktujte na uvedených mailech!
Spustili jsme pro vás elektronické přihlášení do zájmových kroužků DDM Praha 6. Využijte této možnosti a přihlaste své děti, sebe, … on-line z pohodlí domova. Vyhnete se tak případné frontě při osobním zápisu.

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá