- Opatření COVID-19

24.11.2021

Opatření COVID-19

Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021. 

S výjimkou pedagogů a účastníků pravidelných zájmových kroužků s počtem do 20 osob.

Je povolena účast na aktivitách DDM Prahy 6 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:

  • dokončené očkování proti onemocnění covid 19;
  • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní;
  • u neočkovaných osob mladších 18 let, dále u osob se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, případně u osob, které na základě lékařského potvrzení prokážou kontraindikaci pro očkování, doložení negativního výsledku RT-PCR testu, přičemž jeho platnost je 72 hodin od odebrání biologického vzorku;
  • předložením čestného prohlášení o negativním výsledku testování ve škole​​;
  • vyjímku z uvedených podmínek mají děti do 12 let.

Z tohoto důvodu se bohužel neočkované osoby, které nesplňují poslední výše uvedené podmínky (celé znění mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR) nemohou zúčastnit aktivit DDM.

Aktuality

Přihlašte na odběr novinek z našeho DDM na tomto linku: http://bit.ly/3GkFtSl
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá