- Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

6.5.2015

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

účastníkům obvodního kola Olympiády v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17. 
Dne 29. 4. 2015 proběhlo na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT

 ve spolupráci s pořadatelem, Domem dětí a mládeže Praha 6, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům obvodního kola Olympiády v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17 a obvodního kola Soutěže v Aplikačním software. Tato soutěž je jednou z nejstarších programátorských soutěží v ČR, v letošním roce probíhá již její 28. ročník. Letos poprvé se ale její obvodní kolo pro Prahu 6 a 17 konalo ve spolupráci s FEL ČVUT, která poskytla prostory pro konání soutěžního dne a rozhodla se dále i ocenit nejlepší řešitele věcnými cenami.

Kromě podpory zájmu o technické vědy, k jejichž rozvíjení je programování v současné době téměř nezbytné, využila fakulta tuto akci i prezentaci svých studijních programů mezi potenciálními uchazeči o studium. Mezi soutěžícími se totiž nacházeli i studenti posledních ročníků gymnázií.

Slavnostního aktu se mezi jinými hosty zúčastnili děkan FEL, prof. Ing. Pavel Ripka, Csc., zástupce starosty MČ Praha 6 Mgr. Jan Lacina, předseda Jednoty školských informatiků Mgr. Petr Naske a ředitel Domu dětí a mládeže Praha 6 Mgr. Petr Ryneš, kteří v úvodu pronesli krátkou řeč, v níž poděkovali účastníkům zejména za jejich zájem věnovat se této oblasti nad rámec svých běžných školních povinností a pogratulovali jim k dosaženým výsledkům. Ohlas mezi soutěžícími pak vzbudil ještě pan děkan, který připomněl, že úspěšní řešitelé mají již tímto dnem dveře na fakultu otevřené, neboť je jim za jejich vynikající výsledek prominuta přijímací zkouška.

Doufáme, že soutěžící budou svůj zájem dále rozvíjet a že s mnohými z nich skutečně na půdě fakulty v budoucnu setkáme a to nejen jako s účastníky soutěží v programování, ale i jako s úspěšnými studenty naší fakulty.


Převzato z webu FEL ČVUT: https://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/olympiada-programovani

Aktuality

Těší nás velký zájem o naše technické a PC kroužky ( více jak 250 zájemců). Abychom mohli uspokojit co nejvíce zájemců, posouváme začátek těchto kroužků na první říjnový týden.
Rozšiřujeme naši nabídku zájmových útvarů a hledáme nové lektory a lektorky. Hledáme lidi, které baví práce s dětmi, hledají brigádu nebo přivýdělek, který se přizpůsobí jejich časovým možnostem, mají chuť vyzkoušet si něco nového a zároveň pracovat v bezpečném a pohodovém prostředí.
zobrazit archiv

Dnes probíhá