- Protiepidemická opatření

17.9.2021

Protiepidemická opatření

V současné době jsou platná protiedpidemická opatření, která říkají, že ve společných prostorách budovy (chodby, wc apod.) je nutné nosit roušku/respirátor.                  Rodiče/doprovod má povolený vstup pouze do vestibulu budovy U Boroviček.

Vstup do budov jednotlivých pracovišť DDM Praha 6 je povolen pouze účastníkům zájmových kroužků.

V případě předškoláků (Centra pro předškolní děti, kroužky pro předškoláky) je povolen vstup doprovodu do budovy pouze na nezbytně nutnou dobu (adaptační doba, pomoc při přestrojení), vždy však s respirátorem. Následně je nutné opustit budovy DDM.

U zájmových útvarů nad 20 osob platí další opatření, o kterých vás budou informovat příslušní vedoucí zájmových útvarů.

Prosíme o dodržování hygienických opatření (dezinfekce u vstupu, možnost účasti pouze bez akutních příznaků onemocnění).

V případě změn, dalších opatření, vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování platných nařízení.

DDM Praha 6

Aktuality

Vzhledem k činnosti pracovníků na táborech a čerpání dovolených se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
Rozpis otevírací doby dopravního hřiště v červenci a srpnu.
Od 1.6. bude otevřen on-line zápis do zájmových útvarů. V průběhu dalších měsíců mohou být přidány další zájmové útvary, proto sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách.
zobrazit vše