- Od 12.3.2020 je přerušen provoz DDM Prahy 6 do odvolání.

12.3.2020

Od 12.3.2020 je přerušen provoz DDM Prahy 6 do odvolání.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM)

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. 
Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Aktuality

Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021. S výjimkou pedagogů a účastníků pravidelných zájmových kroužků s počtem do 20 osob. Je povolena účast na aktivitách DDM Prahy 6 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:
zobrazit archiv