- Informace k provozním podmínkám činnosti DDM od 7.12.2020.

4.12.2020

Informace k provozním podmínkám činnosti DDM od 7.12.2020.

Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.


1. Kroužek může navštěvovat a zajišťovat pouze zdravý účastník či zaměstnanec, který nejeví příznaky jakéhokoliv virového, či jiného onemocnění.

2. Kroužky, kurzy, kluby (dále jen kroužky), u kterých činnost probíhá prezenční formou v prostředí DDM Prahy 6 apod. jsou organizované maximálně v počtu pro 10 účastníků. V případě, že je v kroužku zapsáno více než 10 účastníků je činnost kroužku realizována např. v turnusech

3. Kroužky je možné po dohodě s účastníky (u nezletilých účastníky po dohodě s jejich zákonnými zástupci) realizovat i formou on-line výuky.

4. V případě podezření na infekční onemocnění včetně COVID – 19 u účastníků či zaměstnanců DDM Praha 6 bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem osobám, kterých se tato situace bezprostředně týká.

5. Pokud bude podezření na infekční onemocnění účastníka během činnosti kroužku, bude u nezletilých účastníků informován zákonný zástupce, který má povinnost účastníka v co nejkratší době vyzvednout z izolace DDM Praha 6. Zletilý účastník opustí prostory DDM tak, aby ihned minimalizoval riziko nákazy ostatních osob.

6. Absenci účastníků omlouvejte na emailu info@ddmp6.cz nebo na telefonu 235 323 333.

7. Pokud se u nemocného účastníka potvrdí onemocnění COVID – 19, případně jiné závažné infekční a respirační onemocnění, ihned informujte ředitele organizace Mgr. Martina Vejvodu 2 35 32 33 34 nebo mailem martin.vejvoda@ddmp6.cz.

8. Účastníkům s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do DDM pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře, že není infekční, ale je to projev alergického nebo chronického onemocnění.

9. Vstup do prostor chodeb je povolen pouze účastníkům. Po ukončení činnosti si doprovod vyzvedává účastníka u vchodu do budovy (pokud není v přihlášce dohodnuto, že nezletilý odchází bez doprovodu). Rodiče (doprovod) mohou do budov doprovodit pouze děti mladší šesti let a poté musí opustit prostory DDM, je zakázáno na děti čekat v chodbách budovy.

10. Pohyb rodičů nebo doprovodu v chodbách není povolen,z důvodu režimových opatření minimalizující styk s účastníky kroužků.

11. V budově DDM jsou k dispozici hned ve vestibulech prostředky nebo přístroje k dezinfekci rukou, kterou vždy použijí všichni při vstupu do budovy. Po celou dobu pobytu dodržují hygienu rukou a další hygienická opatření, o kterých může rozhodnout lektor s ohledem na ochranu zdraví a aktuální epidemiologické podmínky.

12. Pomůcky, prostory a povrchy jsou pravidelně dezinfikovány.

13. Všechny místnosti jsou průběžně větrány, 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

14. Je zajištěno bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ručníky.

15. Účastníci a zaměstnanci DDM (i další osoby pohybující se v prostorách DDM) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách DDM. Účastníci povinně nosí 2 roušky v sáčku. Ve vnějších prostorách DDM se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly.

Režim ochrany úst a nosu se řídí průběžnými pokyny lektorů jednotlivých aktivit.Je-li nezbytné, aby účastníci při výuce/činnosti viděli na ústa lektora, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv – tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), nemusí účastníci nosit roušku.

16. Prosíme rodiče a účastníky, aby případně aktualizovali ve svém klientském účtu kontaktní údaje uvedené v přihlášce (mailovou adresu, telefon do zaměstnání, domů apod.).

17. V souvislosti s měnící se epidemiologickou situací Vás žádáme o průběžné sledování informací na stránkách www.ddmp6.cz. Informace nebudeme účastníkům plošně rozesílat.

18. Tyto informace a pokyny nabývají účinnosti dne 7.12.2020 a platí do odvolání.

Martin Vejvoda, ředitel DDM

Aktuality

Areál DDM Na Vypichu je uzavřen na základě nařízení MZ ČR.  Děkujeme za pochopení.
Doba, kdy se toho nedá moc dělat venku se dá strávit i seberozvojem v oblastech, na které jsme přes své hlavní koníčky třeba neměli čas. Nabízíme individuální vzdělávání a konzultace s našimi lektory IT a techniky.
Šachový oddíl DDM nabírá nové členy. I nyní, v době kdy se nemůžeme scházet se scházíme distančně - on-line a trénujeme. Můžeš se přihlásit i jen tak, na zkoušku, na volné hraní. Nemáš si teď s kým zahrát tuto krásnou hru? Potom čekáme právě na Tebe.
zobrazit archiv