- Důležité sdělení

2.3.2020

Důležité sdělení

Vzhledem k nastalé situaci ohledně možnosti epidemie apelujeme na zvýšenou opatrnost i v rámci docházky na zájmové aktivity DDM.

Prosíme všechny o zodpovědné dodržování - hygienických pravidel zamezujících šíření infekce (časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků, atd.) - docházky na zájmové aktivity pouze ve stavu bez příznaků onemocnění (netýká se pouze možnosti onemocnění koronavirem, ale i běžné chřipky).

Pokud jste v minulém týdnu během jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti (zejména Itálie), respektujte prosím doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Zvažte, prosím, možnost v inkubační době 14 dní nenavštěvovat kroužky.

V případě, že vám bude doporučena karanténa prosím informujte o této skutečnosti vedení DDM na info@ddmp6.cz.

Stejně tak, pokud dojde v pozdějším období ke změně stavu, onemocnění účastníka po návštěvách kroužku, zájmového útvaru.

Pouze tento zodpovědný přístup nám umožní správně vyhodnocovat případná rizika a přijímat vhodná operativní opatření týkající se chodu DDM.

Děkujeme za pochopení.
Tým DDM Praha 6

Odkazy na další informace:

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/

Magistrát hl. m. Prahy - situace ohledně Koronaviru https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

Aktuality

Prosíme o uhrazení zápisného stávající účastníky, kteří budou i nadále pokračovat v docházce do zájmových útvarů. 
On-line zápis do kroužků na druhé pololetí školního roku 2021/2022 právě probíhá.
zobrazit archiv