- Uzavření DDM

1.10.2020

Uzavření DDM

Vážení rodiče, členové našich kroužků,
na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).


Schůzky, které neproběhnou prezenčně, se budeme snažit nahradit, až to bude možné. Zvažujeme realizaci náhrad kroužků formou vzdělávacích víkendových campů v průběhu jara 2021 či náhradní hodiny v průběhu června 2021. Nepodaří-li se nahradit dostatečný počet prezenčních schůzek, bude vám vrácena úměrná část úplaty za kroužek.

Nedojde-li ke změně nařízení, tak se opět společně uvidíme na kroužcích v týdnu od 2. listopadu 2020

Těšíme se brzy na viděnou. Sledujte prosím náš web a FB.

Děkujeme za pochopení a věříme, že to společně zvládneme.

Tým DDM Praha 6

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá