- Informace k provozním podmínkám činnosti DDM.

16.9.2020

Informace k provozním podmínkám činnosti DDM.

Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.

1. Kroužek může navštěvovat a zajišťovat pouze zdravý účastník či zaměstnanec, který nejeví příznaky jakéhokoliv virového, či jiného onemocnění.

2. V případě podezření na infekční onemocnění včetně COVID – 19 u účastníků či zaměstnanců DDM Praha 6 bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem osobám, kterých se tato situace bezprostředně týká.

3. Pokud bude podezření na infekční onemocnění účastníka během činnosti kroužku, bude u nezletilých účastníků informován zákonný zástupce, který má povinnost účastníka v co nejkratší době vyzvednout z izolace DDM Praha 6. Zletilý účastník opustí prostory DDM tak, aby ihned minimalizoval riziko nákazy ostatních osob.

4. Absenci účastníků omlouvejte na emailu omluvenky@ddmp6.cz nebo na telefonech 235 323 333.

5. Pokud se u nemocného účastníka potvrdí onemocnění COVID – 19, případně jiné závažné infekční a respirační onemocnění, ihned informujte ředitele organizace Mgr. Martina Vejvodu 2 35 32 33 34 nebo mailem martin.vejvoda@ddmp6.cz.

6. Účastníkům s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do DDM pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře, že není infekční, ale je to projev alergického nebo chronického onemocnění.

7. Vstup do prostor chodeb je povolen pouze účastníků. Po ukončení činnosti si doprovod vyzvedává účastníka u chodu do budovy (pokud není v přihlášce dohodnuto, že nezletilý odchází bez doprovodu). Rodiče (doprovod) mohou do budov doprovodit pouze děti mladší osmi let a poté musí opustit prostory DDM, je zakázáno na děti čekat v budově.

8. Pohyb rodičů nebo doprovodu v budově není povolen.

9. V budově DDM jsou k dispozici hned ve vestibulech prostředky nebo přístroje k dezinfekci rukou, kterou vždy použijí účastníci při vstupu do budovy. Po celou dobu pobytu dodržují hygienu rukou a další hygienická opatření, o kterých může rozhodnout lektor s ohledem na ochranu zdraví a aktuální epidemiologické podmínky.

10. Pomůcky, prostory a povrchy jsou pravidelně dezinfikovány.

11. Všechny místnosti jsou průběžně větrány, je doporučeno větrání po dobu minimálně 5minut 1 krát za hodinu.

12. Je zajištěno bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ručníky.

13. Účastníci a pedagogové ve společných prostorách budovy nosí roušky. V učebnách dle vyhodnocení či doporučení souvisejících s epidemiologickou situací a s ohledem na probíhající činnosti či prostorové možnosti. Účastníci povinně nosí 2 roušky v sáčku. Režim této ochrany úst a nosu se řídí průběžnými pokyny lektorů jednotlivých aktivit.

Od 18.9. také platí nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého vyplývá povinnost nošení roušek i při konání zájmových útvarů, a to pro účastníky zájmového vzdělávání ze 2. stupně ZŠ a starší. Výjimku mají tyto činnosti kroužků: sportovní (pohybové), pěvecké, hudební – například hra na dechové nástroje.

Jestliže je skupina věkově smíšená a jsou v ní tedy účastníci z 1. i 2. stupně ZŠ, roušku musí mít všichni bez rozdílu.

14. Prosíme rodiče a účastníky, aby případně aktualizovali ve svém klientském účtu kontaktní údaje uvedené v přihlášce (mailovou adresu, telefon do zaměstnání, domů apod.).

15. V souvislosti s měnící se epidemiologickou situací Vás žádáme o průběžné sledování informací na stránkách www.ddmp6.cz. Informace nebudeme účastníkům plošně rozesílat.

16. Tyto informace a pokyny nabývají účinnosti dne 16.9. 2020 a platí do odvolání.

Martin Vejvoda, ředitel DDM

Aktuality

Vážení rodiče, účastníci kroužků,vzhledem k aktuálně vydaným vládním opatřením zahájíme postupně omezený provoz DDM (od 10.5.2021). Do konce týdne budeme mailem informovat ty z vás, kterých se zahájení zájmových útvarů bude aktuálně týkat.
Areál DDM Na Vypichu je pro veřejnost uzavřen.  Děkujeme za pochopení.
Většina táborů našeho DDM je již do Aktivního města zadána, podrobnosti jsou uvnitř článku.
zobrazit archiv