Soutěž v programování - aplikační software

Datum: středa 25.3. 2020
Čas: od 9.00 do 12.30

Místo konání: On-line

Soutěž v programování je oficiální předmětovou olympiádou vyhlašovanou MŠMT ČR. Kategorie Aplikačná software je zaměřena na využití zejména on-line kancelářských balíků a jako taková zkouší řešitele z pokročilejších IT dovedností, zpracování informací a základů algoritmizace a programování.

Rádi bychom vás pozval k řešení úloh letošního ročníku, u kterého bychom se potkali ve středu 25.3.2020. Zadání úkolů bude tradičně k dispozici v kurzu Google Classroom. Do kurzu se zadáním bych Vás pozval prostřednictvím e-mailu ve středu ráno po 9:00 hod. s tím, že čas na řešení úkolů byste měli v rozmezí 9:30 - 12:30 hod. Po 12:30 by byl kurz uzavřen a krátce na to (upřesním ve středu) bude ukončena možnost odevzdávat práce. Podpora pro případné dotazy bude připravena k poskytnut í e-mailem nebo skrze Google Meet.

Všichni účastníci soutěže musí být pro účely vstupu do kurzu a řešení úloh přihlášeni v době řešení pod libovolným Google účtem pod identitou @gmail.com (nemáte-li účet, vytvořte si jej, prosím).

Cena: vstup volný

Kontaktní osoba: Tomáš Košťál

Aktuality

Vážení rodiče, účastníci našich zájmových útvarů,od 28.05.2020 (do 30.06.2020) si můžete požádat o vrácení poměrné části Vašich plateb za období neuskutečněných kroužků (v souvislosti s opatřením vlády ČR – Covid19 a uzavřením škol a školských zařízení). Pokud nebude požádáno o navrácení části úplaty, bude tato částka použita na rozvoj DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků). Děkujeme za Vaši podporu.
Všechna hřiště školského zařízení Domu dětí a mládeže Prahy 6 na Vypichu budou do odvolání otevřena pouze pro účastníky a pedagogy zájmových útvarů DDM Prahy 6.
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. DDM  Praha 6  znovu otevírá zájmové kroužky dle specifických pravidel a v omezeném rozsahu. Pokyny pro obnovení :
zobrazit archiv