Vyhlášení výsledků Olympiády v programování

Datum: úterý 31.3. 2020
Čas: od 15.00 do 16.00

Slavnostní vyhlášené výsledků obvodního kola Olympiády v programování pro základní s třední školy Prahy 6 a 17 - živý přenos.

Živý přenos proběhne na platformě meet.vpsfree.cz. Připojit se lze pomocí odkazu 

https://meet.vpsfree.cz/VyhlaseniVysledkuOKprogramovaniP6172020.


Cena: vstup volný

Kontaktní osoba: Tomáš Košťál

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
zobrazit archiv