Ozoboti s Verčou

Datum: sobota 4.12. 2021
Čas: od 9.00 do 12.00

Místo konání: DDM P6

Workshop pro děti, které hravou formou seznámí se základy programování a informatického myšlení. Budeme si také hrát s ozoboty - malými robůtky, jejichž nejoblíbenější zábavou je hledat na listu papíru barevné značky, které děti nakreslily a vykonávat podle nich různé příkazy.

workshop je rozdělen do dvou věkových kategorií: 9:00-10:30 pro děti 7-11 let, 10:30-12:00 pro děti 10-15 let


Na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit!
Cena: vstup volný

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Nosáková
Telefon: 734448483

Aktuality

Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021. S výjimkou pedagogů a účastníků pravidelných zájmových kroužků s počtem do 20 osob. Je povolena účast na aktivitách DDM Prahy 6 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:
zobrazit archiv