DESKOVÉ HRY / TRÉNINK PAMĚTI MEZIGENERAČNĚ

Datum: od 2.10. do 25.11. 2023
Čas: od 9.00 do 11.30

Místo konání: DDM Praha 6

Dům dětí a mládeže Praha 6 společně se Senioraktivity.cz zve seniory 60+ na posílení paměti pomocí deskových her, ale i jiných praktických cvičení. V průběhu 8 týdnů se v týdenních cyklech setká vždy nová skupina až 16 seniorů , kteří budou mít možnost seznámit se s technikami a způsoby jak posílit svůj mozek a to především za přispění stolních deskových her, cvičných listů, skupinové interakce, ale také jednoduchých pohybových cvičení, která přispívají k propojení obou mozkových hemisfér.

Pomocí deskových her lze navíc navodit uvolněnou atmosféru, která pomáhá zásadním způsobem v efektivním využívání mozku a paměti a tím dokáže odbourat zábrany a nedostatečné sebevědomí, které mnohdy tvoří bariéru pro samotnou účast na podobných akcích, kde se běžně deskové hry protrénink paměti nevyužívají. Kromě výše uvedených praktických cvičení bude příležitost seznámit se i s nejrůznějšími strategiemi, které lze přenést do praktického života (např. jak si zapamatovat, kam jsme si položili brýle, zda jsme zamkli, jak se kdo jmenuje atd.). V rámci této akce bude také možnost seznámit se se základním teoretickým rámcem, který účastníkům objasní k čemu daná cvičení slouží. Navíc budou mít senioři příležitost navázat nové sociální vazby nejenom s vrstevníky, ale i mezigeneračně s dětmi ve věku 9-12let, se kterými proběhne setkání vždy v sobotu.


termíny:

2.10.-7.10.

9.10.-14.10.

16.10.-21.10.

23.10.-27.10.

30.10.-4.11.

6.11.-11.11.

13.11.-18.11.

20.11.-25.11. 

Při přihlašování dejte, prosím do poznámky za jméno, na který termín se hlásíte, možné je i více termínů


Na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit!
Cena: vstup volný

Kontaktní osoba: Markéta Nosáková
Telefon: 734448483

Aktuality

Spuštění přihlášek na letní výjezdní a příměstské tábory je tady! Spouští se 31.1.2024 ve 20:00
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha