DIGIakce: Spolupráce učitelů, a lektorů volnočasových aktivit

Datum: středa 22.11. 2023
Čas: od 9.30 do 13.00

Místo konání: Praha

V rámci Týdne pro digitální Česko pro Vás přichystali partneři v DigiKoalici (DDM Praha 6, Elixír do škol, EPMA, Aliance pro lepší ICT řešení) ve spolupráci s dalšími partnery dopoledne plné workshopů a networkingu. Cílovou skupinou akce jsou mimo učitelů a jiných pedagogických pracovníků škol také lektoři a spolupracovníci domů dětí a mládeže a středisek volného času.

V rámci Týdne pro digitální Česko pro Vás přichystali partneři v DigiKoalici (DDM Praha 6, Elixír do škol, EPMA, Aliance pro lepší ICT řešení) ve spolupráci s dalšími partnery dopoledne plné workshopů a networkingu. Cílovou skupinou akce jsou mimo učitelů a jiných pedagogických pracovníků škol také lektoři a spolupracovníci domů dětí a mládeže a středisek volného času.

Program bude v sekcích:

Technologie v práci lektora a učitele (zacíleno zejména pro učitele ZŠ/SŠ neinformatických témat)

Lektoři a učitelé - společný svět - propojení formálního a neformálního vzdělávání (zacíleno zejména pro učitele SŠ, gymnázií i odborných škol a lektory volnočasových aktivit)

Umělá inteligence ve škole i mimo školu (zacíleno zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a lektory volnočasových aktivit).

Na jednotlivé workshopy se budete moci hlásit ve speciálním formuláři cca 10 dnů před akcí, zájemcům bude zasláno e-mailem.

Ohlášené příspěvky (změna vyhrazena):

Umělá inteligence v životě učitele

Úvod do Pythonu, k čemu se dá využít a jak jej třeba použít ve škole.

Aktivizace žáků v hodonách a smysluplné využití notebookové učebny.

Vzdělávání žáků SŠ v agilním přístupu (výstupy projektu Agile2Learn)

AI asistent aneb využíváme a učíme chatbota pro sborovnu i pro žáky a rodiče

Centra Elixíru do škol a půjčovny pomůcek a sdílení know-how

Aktuální informace sledujte na webu akce: DIGIakce :: Elixír do škol MEC (webnode.cz)

DIGIakce jsou společnou aktivitou projektu NPO3.1 DIGI (https://revize.edu.cz/) v NPI ČR a externích subjektů/školských zařízení, které na své akci umožňují sdílení zkušeností více škol a přinášejí zajímavé inspirace v oblasti digitálního vzdělávání. Garantem obsahu této DIGIakce jsou organizace (DDM Praha 6 a Elixír do škol), NPI ČR v pilotním režimu monitoruje a podporuje zdárný průběh akce, všem lektorům i účastníkům akce je nabízena navazující spolupráce. Průběžná výzva k DIGIakcím je otevřená všem školám a školským zařízením, sledujte web https://revize.edu.cz/inspirujte-kolegy#digiakce

Na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit!

Aktuality

Přihlašte na odběr novinek z našeho DDM na tomto linku: http://bit.ly/3GkFtSl
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá