Spejbl a Hurvínek na Vypichu

Datum: čtvrtek 6.9. 2018
Čas: od 15.00 do 15.30

Místo konání: Vypich

Jedním z hostů letošního Vypichu je i Divadlo Spejbla a Hurvínka. Už se na ně těšíme.

Spejbl a Hurvínek

Jedním z hostů letošního Vypichu je i Divadlo Spejbla a Hurvínka. Už se na ně těšíme.

Divadlo S+H založil jako první profesionální loutkovou scénu nového typu v Československu prof. Josef Skupa (1892–1957) v Plzni roku 1930. S hlavními protagonisty divadla – Spejblem (1920) a Hurvínkem (1926) už předtím úspěšně působil na amatérské scéně Loutkového divadla Feriálních osad v oblíbených kabaretních pořadech. Divadlo do roku 1943 hrálo jako zájezdová scéna se sídlem v Plzni. V lednu 1944 byl ale prof. Skupa zatčen gestapem, odsouzen a divadlo bylo nacistickými úřady zavřeno. V únoru 1945 se prof. Skupovi podařilo uprchnout z hořícího vězení v Drážďanech a po skončení války, v říjnu 1945, otevřel stálou scénu Divadla S+H v Praze.

Po Skupově smrti převzal role obou protagonistů, Spejbla a Hurvínka, jeho žák Miloš Kirschner(1927–1996), který s ním již za jeho života obě titulní postavy alternoval. Prof. Skupa jej na sklonku svého života veřejnou listinou jmenoval svým nástupcem. Divadlo tak úspěšně pokračovalo v uměleckém úsilí o jevištní zobrazení groteskně humorného a satiricky viděného světa. Miloš Kirschner hrál s oběma loutkami dokonce o 13 let déle než prof. Josef Skupa, byl také autorem her, režisérem a ředitelem divadla. Zavedl tradici cizojazyčných představení. Hry jsou uváděny vždy v jazyce té země, kde divadlo právě hostuje.

Divadlo S+H doposud hostovalo v 34 zemích čtyř kontinentů, mimo jiné v Německu, USA, Kanadě, Japonsku, na Tchaj-wanu, v Číně, Indii, Egyptě, Jordánsku, Mexiku, Španělsku, Vietnamu ad. Spejbl a Hurvínek v interpretaci Miloše Kirschnera odehráli svá představení v osmnácti jazycích, v podání Martina Kláska v patnácti. Spejbl a Hurvínek doposud mluvili celkem 22 různými jazyky. Stejně tak i hlas Máničky a paní Kateřiny patří tradičně jedné herečce. Její první interpretkou byla Anna Kreuzmannová (1899 – 1994), následovaná Boženou Welekovou (1910 – 1979), zásadní vliv na postavu Máničky, měla její třetí interpretka Helena Štáchová (1944 – 2017)díky které se Mánička proměnila v moderní holčičku, Hurvínkovu rovnocennou kamarádku. Helena Štáchová byla také ředitelkou, autorkou a režisérkou Divadla S+H. Přímo pro ni byla v roce 1971 vytvořena i další kmenová postava divadla – Kateřina Hovorková alias bábinka. Rok 2017 byl v mnoha ohledech pro Divadlo S+H zlomový. Divákům se poprvé představila již čtvrtá generace interpretů. V rolích Spejbla a Hurvínka začal s Martinem Kláskem alternovat Ondřej Lážnovský (1975), který je činný také autorsky a režijně a interpretaci Máničky a bábinky převzala po Heleně Štáchové Marie Šimsová (1980). V roli Žeryka se poprvé představil Tomáš Slepánek (1979). Tito hlavní protagonisté, mají řadu znamenitých spolupracovníků, kteří loutky rovněž mluví a vodí. Jedná se o hru s marionetami na nitích (nikoli na drátě, jak bývá obvyklé), což je velmi náročná disciplína, ve které jsou ale vodiči Divadla S+H mistry. 23. 3. 2013 byla Spejblovi a Hurvínkovi udělena zvláštní cena Thálie 2012 za celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla.

Zdroj: http://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/historie

Cena: vstup volný

Aktuality

V současné době jsou platná protiedpidemická opatření, která říkají, že ve společných prostorách budovy (chodby, wc apod.) je nutné nosit roušku/respirátor.                  Rodiče/doprovod má povolený vstup pouze do vestibulu budovy U Boroviček.
On-line zápis do kroužků na školní rok 2021/2022 bude spuštěn 1.7.2021
zobrazit archiv