Výtvarná výstava "Křížem krážem městem a přírodou"