Nemůžete k nám? Přicházíme k Vám!

Datum: od 12.3. do 30.4. 2020
Čas: od 15.00 do 18.00

Rozcestník on-line aktivit DDM v době koronavirových opatření.

Zde budou postupně přibývat on-line aktivity, kterými se můžete zabavit v době koronavirových opatření.Chovatelský kroužek k vám do obýváku

Poznámky:

Již proběhlo:

Sledujte náš článek na Blogu DDM:  https://blog.ddmp6.cz/clanek/prichazime_k_vam.php


Cena: vstup volný

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
zobrazit archiv