Dopravní výchova pro ZŠ a provoz pro družiny

Praktická i teoretická výuky pro žáky 4. tříd probíhá během školního roku v dopoledních hodinách na Dětském dopravním hřišti DDM Praha 6, které se nachází na Vypichu 1a (těsně vedle obory Hvězda), v tuto dobu je hřiště uzavřeno pro veřejnost. Podrobnosti najdete uvnitř článku.

Ulice: Na Vypichu 1a
Město: Praha 6 - Břevnov
PSČ: 162 00

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Prouzová (všední dny odpoledne)
Telefon: 607220294
Komentář: Dopoledne většinou probíhá výuka, proto se nemusíte dovolat. Lépe je použít e-mail zuzana.prouzova@ddmp6.cz. Tel. kontakty jsou určeny jen pro všední dny, především pro pedagogy, ev. nenadále situace.<br>

Otevírací doba:
pondělí   8.30 - 13.30 (14:00-16:00 školní družiny)
úterý   8.30 - 13.30 (14:00-16:00 školní družiny)
středa   8.30 - 13.30
čtvrtek   8.30 - 13.30 (14:00-16:00 školní družiny)
pátek   8.30 - 13.30 (14:00-16:00 školní družiny)
Poznámky:

Podrobnosti

Organizovaná výuka žáků 4. tříd pod vedením lektorek dopravní výchovy probíhá podle předem stanoveného časového harmonogramu. Vyučovací jednotka trvá 90 minut a výuka probíhá mezi 08.30 a 13.30.

Od 14.00 do 16.00 je hřiště vyhrazeno pouze pro družiny ZŠ Prahy 6 a 17, jejichž žáci se zúčastňují pravidelné výuky na dopravním hřišti, termíny návštěv jsou také v harmonogramu.

Od 8.30 do 16.00 je hřiště pro veřejnost uzavřeno.
Od 16.00 může hřiště volně navštěvovat veřejnost.

Harmonogram výuky a využití hřiště
Harmonogram výuky je k dispozici on-line, v harmonogramu jsou i termíny návštěv školních družin.

Informace pro ZŠ, které nejsou z Prahy 6 a 17, ev. se pravidelné výuky nezúčastňují, a pro MŠ:

Dopravní hřiště je téměř plně vytíženo povinnou výukou 4. tříd ZŠ, kterých je v Praze 6 pravidelně přes 60. ZŠ mimo Prahu 6 a MŠ si může hřiště ve volném dni (cca jedno dopoledne měsíčně je na hřišti volno) zapůjčit. V harmonogramu je označeno jako "možnost pronájmu". Výuku vedou pedagogové příslušné školy. Kola a koloběžky můžeme po dohodě školám zapůjčit, máme ale jen vybavení pro 1. stupeň ZŠ. 
Více volna se najde v době po 12.00, podmínky jsou  stejné. Harmonogram výuky je k dispozici zde.
Pokud nejste z Prahy 6, doporučujeme se obrátit na spádové hřiště ve své lokalitě, které může být méně vytížené. Informace mohou poskytnout krajští koordinátoři BESIP.

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá