Keramika pro dospělé

Každé úterý od 18 do 20 hodin se schází KERAMICKÝ KLUB, jehož účastníci nemusí platit pololetní nebo celoroční zápisné, ale tzv. Klubovou kartu, předplacenou na 4 lekce (800 Kč / 4 lekce pro dospělé, 700 Kč / 4 lekce pro studenty VŠ do 26 let).
Také nabízí možnost platby pouze jednotlivých lekcí (250 Kč / lekce dospělí, 200 Kč / lekce pro studenty VŠ do 26 let). Lze ale také platit zvýhodněné pololetní či celoroční zápisné.
Náplní je především tvorba z volné ruky, práce se sádrovými formami, dekorování i glazování.

Pro pravidelné KERAMICKÉ KROUŽKY dospělých, mládeže a studentů je naše dílna otevřena každé pondělí  a úterý dopoledne od 10 do 12 hodin a ve večerních hodinách v pondělí a ve středu od 18 do 20 hodin.
Cena všech těchto kroužků pro:
- dospělé je 2200 Kč za půl roku, 3900 Kč na celý rok
- pro studenty VŠ (do 26 let) je cena zvýhodněna na 1900 Kč za pololetí nebo 3400 Kč za celý rok (s potvrzením o studiu).

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU - pravidelné kroužky
Pro dospělé -   pondělí od 18:00 do 20:00 hodin
Děti a mládež  - středa 16-17,30 hodin.
Přihlášení pololetní nebo celoroční!

VÍKENDOVÉ PROGRAMY
Všichni účastníci našich kroužků a klubů, dospělí, mládež a děti mají možnost využívat i naši víkendovou nabídku – sobotní a nedělní keramické dílny, účastnit se výletů, exkurzí, návštěv ateliérů, výstav atp. Tyto akce budou inzerovány na našich webových stránkách a letácích DDM.
Stačí se jen zajímat a přihlásit předem!

Víkendové tvoření pro veřejnost (děti, rodiče s dětmi, mládež, studenti i dospělí):

  • Keramické soboty (většinou 1x - 2x měsíčně)
  • Hliněné neděle (2-3x ročně)
Cena:
- děti a mládež (do 18let) 100 Kč / 2 hod.
- studenti VŠ (do 26 let) 200 Kč / 2 hod.
- dospělí 250 Kč / 2 hod.
- zvýhodněné vstupné rodič + dítě 250 Kč

Na tyto akce je nutné se hlásit předem telefonicky nebo e-mailem, neboť kapacita keramické dílny je omezena.

Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Lasíková, Klára Plieštiková

Otevírací doba:
pondělí   10.00 - 12.00 a 18.00 - 20.00 ker. kroužky, 18.00 - 20.00 točení na hrnč. kruhu
úterý   10.00 - 12.00 točení na hrnč. kruhu, 18.00 - 20.00 keramický klub
středa   18.00 - 20.00 keramické kroužky
sobota   keramické soboty - většinou 2x měsíčně
neděle   hliněné neděle - 2-3x ročně

Aktuality

Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021. S výjimkou pedagogů a účastníků pravidelných zájmových kroužků s počtem do 20 osob. Je povolena účast na aktivitách DDM Prahy 6 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:
zobrazit archiv