volno

Taneční a pohybová průprava II.

Číslo ZÚ: 2413205
Dětská taneční a pohybová průprava II. (navazuje na průpravu I.)  a  je určena dětem ve věku 6-7let (1.-2. třída) , které mají zájem o soustavnou taneční průpravu, která má přesah i do dalších let.

Dětská taneční průprava rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu, smysl pro rytmus, prostor, komunikaci a sociální cítění ve skupině. Zároveň připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj.
Kvalitní dětská taneční a pohybová průprava je předstupeň pro další rozvoj malého tanečníka. Je základním pilířem pro zvládnutí budoucích rozšiřujících se nároků na pohybové a taneční variace, kontaktní improvizace, akrobacii. 

Osnova:
základy:
správné držení těla
posílení jednotlivých částí těla
koordinace v prostoru
cítění rytmu - práce s hudbou a její emocí
řízená improvizace pro rozvoj taneční osobnosti
kolektivní pohybové hry
základy taneční gynmastiky
práce s prostorem, rekvizitou, tanečním náčiním (kruhy, kroužky, šátky, stuhy, míčky aj.)


Poznámka:
Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.

Délka lekce 75min 

Termín:
pondělí 15:00 - 16:15

Věk: 5 až 6 let

Cena za pololetí: 1450 Kč
Cena za školní rok: 2500 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (Malý)

Kapacita kroužku: celkem 14 účastníků   volno

Kroužek začíná: 18.9.2024
Kroužek končí: 10.6.2025

Kontaktní osoba: MgA. Tereza Kopecká
Telefon: 235 323 333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá