volno

Matematika k přijímačkám na střední

Číslo ZÚ: 2419822
Kroužek je určen pro žáky devátých třída odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem zefektivnit přípravu k přijímací zkoušce z matematiky na střední školy. Postupně se budeme věnovat těmto tematickým celkům: racionální čísla; poměr, přímá a nepřímá úměrnost; procenta; výrazy s proměnnými, mocninami a odmocninami; rovnice a jejich soustavy; slovní úlohy; obvody a obsahy geometrických obrazců; povrchy a objemy těles; konstrukční úlohy; aplikační úlohy. Pozornost bude věnována také souvislostem mezi jednotlivými celky. Účastníci budou pravidelně dostávat pracovní listy s typovými úlohami, na bázi příkladů, které se objevily v přijímacím testu. Žákům tak bude zadáváno několik typových úloh z příslušného celku na procvičení ve formě domácího úkolu. Během schůzek budou sděleny i důležité informace o psaní testu v rámci přijímacích zkoušek.
Poznámka:
Kroužek bude probíhat do poloviny dubna 2024, tak aby potřebná látka byla probrána před samotnými přijímacími zkouškami. Kroužek je navržen jako ucelený kurz a nepředpokládá se tedy účast jen na jedno pololetí (proto je cena za pololetí vypsána stejně jako za "celý školní rok", ačkoli tím je myšleno jen období trvání kroužku).

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 3 účastníků.
Čas bude upřesněn podle možností lektora.


Věk: 14 až 16 let

Cena za pololetí: 2000 Kč
Cena za školní rok: 2000 Kč

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 9 účastníků   volno

Kroužek začíná: 9.9.2024
Kroužek končí: 4.4.2025

Kontaktní osoba: Michal Kunstovný

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá