volno

Programování a roboti pro nejmenší

Číslo ZÚ: 2419235
Pojď s námi tvořit příběhy a jednoduché hrátky s kocourem Scratchem, ukaž Ozobotům jejich cestu v bludišti a Micro:bit bude tvůj kamarád.
Osnova:
Na kroužku se děti hravou formou seznámí se základy programování a informatického myšlení. Využívat budeme prostředí Scratch, vytvořené na americké univerzitě MIT speciálně pro výuku nejmenších. Není třeba psát klíčová slova a zdrojový kód, program se skládá pomocí barevných bloků jako puzzle. I pomocí nich se ale zlehka seznámíme s pojmy jako proměnná nebo cyklus. Budeme si také hrát s ozoboty - malými robůtky, jejichž nejoblíbenější zábavou je hledat na listu papíru barevné značky, které děti nakreslily a vykonávat podle nich různé příkazy. Zkusíme si také naprogramovat prvního robota se základní deskou Micro:bit
Poznámka:
Účastníci musí být schopni ovládat počítač na uživatelské úrovni.
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.
Nelekejte se tak velké kapacity z důvodu velkého zájmu budeme pak kroužek dál dělit po 10-ti účastnících.

Termín:
pondělí 15:00 - 16:00

Věk: 8 až 11 let

Cena za pololetí: 1350 Kč
Cena za školní rok: 2500 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Klub

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
10

Kroužek začíná: 3.10.2024
Kroužek končí: 19.6.2025


Kontaktní osoba: Michal Kunstovný
Telefon: 235323333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá