volno

Hravá a zábavná angličtina začátečníci I

Číslo ZÚ: 2413806
Děti se naučí různé basničky a písničky v anglickém jazyce. Naučí se základní slovíčka, a to vše s hrou a pohybem. Základní věty a jiné.

Hodiny budou probíhat hravou formou v anglickém jazyce. Témata:barvy, počítání do 100, zvířata, jídlo, části domu, počasí, rodina, časti těla, místa ve městě. Co se týče gramatiky, bude se probírat přítomný čas průběhový(I am going/We are drawing), přítomný čas jednoduchý (I sleep/He stands), přivlastňovací zájmena (My house/ His brother), časování slovesa být.

Poznámka:
Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.

Začátek kroužku ve 14:30, konec v 15:15
15 minut příprava a přesun dětí

Termín:
středa 14:30 - 15:30

Věk: 4 až 6 let

Cena za pololetí: 1350 Kč
Cena za školní rok: 2350 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (Malý sál)

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kroužek začíná: 25.9.2024
Kroužek končí: 12.6.2024

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Krpatová

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá