volno

Audiovizuální tvorba a filmová animace

Číslo ZÚ: 1919912
Kroužek je rozšířením kroužku Filmové animace pro pokročilé a předpokladem k přijetí je skutečný zájem o film a výtvarnou kulturu.

Děti se v kroužku seznámí s dalšími formami filmové animace od papírku, kresleného filmu přes loutku k digitální animaci, experimentu a abstrakci, včetně interaktivních médií a moderních forem filmového jazyka ve výtvarném umění. Kroužek bude využívat spolupráce s odborníky na daná témata, kteří budou vstupovat do některých lekcí a přinášet nová témata a přístupy. Děti se budou učit uchopit téma a námět různou technikou tak, aby pochopily, jak který žánr mluví, jaké používá výrazové prostředky. Kroužek bude propojen s výtvarnou výchovou obecně, děti se seznámí s některými díly světového výtvarného umění a filmu prostřednictvím návštěv galerií a projekcí. Výsledkem budou krátké etudy a případně jeden komplexní projekt vytvořený ve spolupráci dětí s odborníky a umělci.

Poznámka:
Kroužek není vhodný pro začátečníky.

Termín:
úterý 16:15 - 17:55

Věk: 13 až 16 let

Cena za pololetí: 950 Kč
Cena za školní rok: 1700 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Nahrávací studio

Kapacita kroužku: celkem 6 účastníků   volno

Kroužek začíná: 24.9.2019
Kroužek končí: 12.6.2020


Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Košťál
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
zobrazit archiv