obsazeno

Hokus pokus

Číslo ZÚ: 1919323
Proč pes vyplazuje v létě jazyk? Jak fungují optické klamy? Proč si neolíznu loket? Jasně, že jste to teď zkusili :-) Prostě příroda má různé zákonitosti a my si je zkusíme vysvětlit pomocí pokusů. Pokusy z biologie, fyziky, chemie pro mladší děti.
Termín bude upřesněn v září podle možností lektora / lektorky.

Termín:
středa 17:00 - 18:00

Věk: 6 až 9 let

Cena za pololetí: 900 Kč
Cena za školní rok: 1500 Kč
Cena za schůzku: 200 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Učebna 2.patro (je možná změna místa konání podle aktuální náplně)

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   obsazeno

Kroužek začíná: 29.9.2019


Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Podlaha
Telefon: 235323333

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
zobrazit archiv