volno

Audiovizuální tvorba - ZŠ Petřiny sever

Číslo ZÚ: 1949929

Kroužek pro děti 14-17 let – pokročilí

Petřiny-sever, čtvrtek 16:00 – 18:00

K práci budeme využívat prostory studia DDM v přízemí (výroba podkladů, snímání a střih) a tzv. Kumbál v prvním patře (druhé snímání).

Kroužek audiovizuální tvorby je určen starším dětem, které uvažují o studiu na střední filmové škole. Spojuje v sobě kroužek Filmové animace pro pokročilé a kroužek přípravky Jak se točí film. Děti se zde seznámí se všemi základními technikami audiovizuální tvorby - animací, dokumentární tvorbou, hraným a experimentálním filmem. Důraz bude kladen na vybrané filmy české a světové kinematografie, jejich zařazení do kontextu a technický rozbor tak, aby byly děti schopné film správně vnímat a porozumět mu. Nahlédnou do historie kinematografie, seznámí se se základní pojmy filmové řeči, výrazovými prostředky filmu a filmovými profesemi.

Ke správnému pochopení toho, co je film a jak vzniká, se děti budou ve 2. pololetí věnovat i vlastní tvorbě a točit krátký film na téma Můj svět vybranou filmovou technikou.

Poznámka:
Kroužky na ZŠ začínají od října. Během září dostanete bližší informace.

Termín:
čtvrtek 16:00 - 18:00

Věk: 14 až 17 let

Cena za pololetí: 1150 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: ZŠ Petřiny sever
Učebna / místnost: neuvedeno

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno


Kontaktní osoba: Bc. David Kamínek
Telefon: 606100887

Aktuality

Těší nás velký zájem o naše technické a PC kroužky ( více jak 250 zájemců). Abychom mohli uspokojit co nejvíce zájemců, posouváme začátek těchto kroužků na první říjnový týden.
Rozšiřujeme naši nabídku zájmových útvarů a hledáme nové lektory a lektorky. Hledáme lidi, které baví práce s dětmi, hledají brigádu nebo přivýdělek, který se přizpůsobí jejich časovým možnostem, mají chuť vyzkoušet si něco nového a zároveň pracovat v bezpečném a pohodovém prostředí.
Příspěvek můžete čerpat, když máte dítě ve věku do 18 let a má trvalé bydliště na území městské části Praha 6.
zobrazit archiv