volno

Audiovizuální tvorba - ZŠ Petřiny sever

Číslo ZÚ: 1949929

Kroužek pro děti 14-17 let – pokročilí

Petřiny-sever, čtvrtek 16:00 – 18:00

K práci budeme využívat prostory studia DDM v přízemí (výroba podkladů, snímání a střih) a tzv. Kumbál v prvním patře (druhé snímání).

Kroužek audiovizuální tvorby je určen starším dětem, které uvažují o studiu na střední filmové škole. Spojuje v sobě kroužek Filmové animace pro pokročilé a kroužek přípravky Jak se točí film. Děti se zde seznámí se všemi základními technikami audiovizuální tvorby - animací, dokumentární tvorbou, hraným a experimentálním filmem. Důraz bude kladen na vybrané filmy české a světové kinematografie, jejich zařazení do kontextu a technický rozbor tak, aby byly děti schopné film správně vnímat a porozumět mu. Nahlédnou do historie kinematografie, seznámí se se základní pojmy filmové řeči, výrazovými prostředky filmu a filmovými profesemi.

Ke správnému pochopení toho, co je film a jak vzniká, se děti budou ve 2. pololetí věnovat i vlastní tvorbě a točit krátký film na téma Můj svět vybranou filmovou technikou.

Poznámka:
Kroužky na ZŠ začínají od října. Během září dostanete bližší informace.

Přihlášení je možné kdykoliv během školního roku.

Termín:
čtvrtek 16:00 - 18:00

Věk: 14 až 17 let

Cena za pololetí: 1150 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: ZŠ Petřiny sever
Učebna / místnost: neuvedeno

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kroužek začíná: 3.10.2019
Kroužek končí: 25.6.2020


Kontaktní osoba: Bc. David Kamínek
Telefon: 606100887

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
zobrazit archiv