volno

Digit. foto. a její úprava - ZŠ Petřiny sever

Číslo ZÚ: 1949141

Máte fotoaparát a chcete se o fotografii naučit víc?

Kroužek Digitální Fotografie je pro kohokoliv s fotoaparátem, který chce nabýt základní znalosti nebo prohloubit ty stávájící. Na kroužku budeme zasahovat do každého oboru fotografie – od fyzické techniky, kapky historie, technologií, nastavení a pojmů užívaných v běžné fotografii, barevné škály, pod a přeexponované, zrnité fotografie až po set design, improvizace s omezenými zdroji, editing výsledků v různých programech i umělecké stránky fotografií. Cílem kroužku je nezústávat v „comfort“ zóně a fotit už nejen se zájmem, ale i znalostmi.

Pro účast je požadovaný vlastní fotaparát!
Poznámka:
Termín kroužku bude upřesněn v září. Zatím příjímáme nezávazné rezervace.


Kroužky na ZŠ začínají od října. Během září dostanete bližší informace.

Termín:
čtvrtek 15:30 - 17:00

Věk: 10 až 16 let

Cena za pololetí: 1150 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: ZŠ Petřiny sever
Učebna / místnost: neuvedeno

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kroužek začíná: 3.10.2019
Kroužek končí: 25.6.2020


Kontaktní osoba: Bc. David Kamínek
Telefon: 606100887

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
zobrazit archiv