volno

Hip Hop - pro zatím Zrušeno kvůli malému počtu dětí

Číslo ZÚ: 1913227
novodobý taneční styl.
V tomto kroužku se nqaučíte - základní taneční kroky, taneční variace, názvosloví. A jiné další  taneční styly.

Termín:
úterý 18:00 - 19:00

Věk: 6 až 10 let

Cena za pololetí: 1150 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (Velký)

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno

Kroužek začíná: 24.9.2019
Kroužek končí: 9.6.2020

Kontaktní osoba: Bc. Marcela Lampart DiS.
Telefon: 603585749

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
zobrazit archiv