volno

Sportovky - starší

Číslo ZÚ: 1935127
Určeno pro děti od 4 třídy
Průpravné hry, pohybové hry, míčové hry, netradiční sporty.
Nutné vybavení:
sportovní oblečení, sálová obuvTermín:
pátek 15:00 - 16:00

Věk: 10 až 14 let

Cena za pololetí: 700 Kč
Cena za školní rok: 1200 Kč
Poznámka k ceně: .

Místo konání: Centrum sportu Dědina
Učebna / místnost: Centrum Dědina (Kroužek se koná v malé tělocvičně ZŠ Dědina. )

Kapacita kroužku: celkem 15 účastníků   volno

Kroužek začíná: 7.2.2020
Kroužek končí: 17.6.2020


Kontaktní osoba: Nikola Bachanová
Telefon: 725 735 050

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
zobrazit archiv