volno

Cvičení rodičů s dětmi - pondělí

Číslo ZÚ: 1913611
Při cvičení se budeme věnovat rozvoji základních pohybových dovedností jako je běhání, skákání, couvání, koulení míče a pod. Užijeme si zábavné hry, opičí dráhy, básničky, říkadla a písničky. Děti se v tomto věku učí nejvíce nápodobou a proto rodiče cviči společně s dětmi a jdou jim tak příkladem. Společně strávený čas aktivně se počítá dvakrát.
Nutné vybavení:
přezůvky, pohodlné oblečení, pití
Poznámka:
Kroužek je koncipovám pouze pro chodící děti.

Termín:
pondělí 09:00 - 09:45

Věk: 1 až 3 roky

Cena za pololetí: 1000 Kč
Cena za školní rok: 1600 Kč
Poznámka k ceně: kurzovné platí pouze dítě, rodič (doprovod) je zdarma, ale musí být do kroužku prihlášen stejně jako dítě

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (velký sál v 1.patře)

Kapacita kroužku: celkem 18 účastníků   volno

Kroužek začíná: 2.2.2020
Kroužek končí: 8.6.2020


Kontaktní osoba: Bc.Markéta Nosáková
Telefon: 734448483

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Vzhledem k  aktuální situaci se může vyřízení vašich dotazů zdržet.
zobrazit archiv