obsazeno

Keramika MŠ Opuková - od 2. pololetí

Číslo ZÚ: 1914214
Keramika pro MŠ Opuková, program dle p. učitelek MŠ
Nutné vybavení:
Pracovní oděv
Poznámka:
cena za lekci 50,-Kč, celkem 8 lekcí - cena 400 Kč. Docházka 1x za 14 dní. Nový kroužek od 2. pololetí

Termín:
pondělí 09:00 - 10:00

Věk: 4 až 7 let

Cena za pololetí: 400 Kč
Permanentka: Děti platí cenu za 8 lekcí - 400 Kč ( 50 Kč za lekci)

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: neuvedeno (1x za 14 dní)

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   obsazeno

Kroužek začíná: 3.2.2020
Kroužek končí: 8.6.2020


Kontaktní osoba: Gabriela Lasíková
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (DDM), Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.  Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
zobrazit archiv