obsazeno

Cvičení rodičů s dětmi - pondělí

Číslo ZÚ: 2013611
Při cvičení se budeme věnovat rozvoji základních pohybových dovedností jako je běhání, skákání, couvání, koulení míče a pod. Užijeme si zábavné hry, opičí dráhy, básničky, říkadla a písničky. Děti se v tomto věku učí nejvíce nápodobou a proto rodiče cviči společně s dětmi a jdou jim tak příkladem. Společně strávený čas aktivně se počítá dvakrát.
Nutné vybavení:
přezůvky, pohodlné oblečení, pití
Poznámka:
Kroužek je koncipovám pouze pro chodící děti.

Termín:
pondělí 09:00 - 09:55

Věk: 1 až 3 roky

Cena za pololetí: 1000 Kč
Cena za školní rok: 1600 Kč
Poznámka k ceně: kurzovné platí pouze dítě, rodič (doprovod) je zdarma, ale musí být do kroužku prihlášen stejně jako dítě

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (velký sál v 1.patře)

Kapacita kroužku: celkem 18 účastníků   obsazeno

Kroužek začíná: 21.9.2020
Kroužek končí: 14.6.2021


Kontaktní osoba: Bc.Markéta Nosáková
Telefon: 734448483

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše