volno

Neotevřeno_Divadelní kroužek Ty-já-tr - Hvězdáři

Číslo ZÚ: 2023306
Kroužek hravou formou rozvíjí vlohy dítěte, podporuje rozvoj řeči a fantazie i objevování krásy literatury a divadla. Má přímou návaznost na divadelní soubor Ty-já-tr, do kterého pokročilejší děti mohou postoupit. Vedoucím kroužku je herec, pedagog a režisér Josef Kovář.
Nutné vybavení:
Přezutí, pohodlné oblečení
Poznámka:
Kroužek probíhá v učebně Dopravního hřiště Na Vypichu 1a

Termín:
úterý 16:00 - 17:30

Věk: 11 až 15 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2000 Kč

Místo konání: Učebna dopravního hřiště Na Vypichu 1a
Učebna / místnost: Učebna Na Vypichu 1a

Kapacita kroužku: celkem 20 účastníků   volno
12

Kroužek začíná: 22.9.2020
Kroužek končí: 16.6.2020


Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Prouzová
Telefon: +420607220294

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše