obsazeno

Klub rodičů s dětmi KOLOUŠEK

Číslo ZÚ: 2013609
Místo setkání našich nejmenších dětí a jejich dospěláků. Bezpečné a podnětné prostředí pro volnou hru dětí a možnost poklábosit si s kamarádkou. Začátek kroužku je věnován volným pohybovým aktivitám na drobném nářadí - molitanové matrace, bedna, žebřiny, žíněnky, trampolínka a další, ve střední části hodiny si s lektorkou zazpíváte či se naučíte říkanky s pohybovými aktivitami doplněné i drobnou výtvarnou činností, závěr hodiny je věnován opět volné hře a pohybovým aktivitám.
Nutné vybavení:
Přezůvky a pití
Poznámka:
Kroužek koncipován pro lezoucí a chodící děti.

Termín:
středa 09:15 - 10:45

Věk: 0 až 3 roky

Cena za pololetí: 900 Kč
Cena za školní rok: 1400 Kč
Poznámka k ceně: Kroužek možno zaplatit až po první lekci!!! Platí pouze dítě!, doprovod je zdarma.

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (velký sál v 1.patře DDM)

Kapacita kroužku: celkem 20 účastníků   obsazeno
20

Kroužek začíná: 23.9.2020
Kroužek končí: 16.6.2021


Kontaktní osoba: Bc.Markéta Nosáková
Telefon: +420 734 448 483

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše