volno

Základy Latiny

Číslo ZÚ: 2019804
Kurz je zaměřen na základní reálie klasického latinského jazyka – základy čtení a výslovnosti, základní kontext latinské kultury, gramatický základ (deklinace – substantiva, adjektiva/ konjugace – perfekt, imperfekt, futurum I.) V kurzech se budeme zabývat hlavními gramatickými pravidly a nejdůležitějšími zákonitostmi syntaxe. Probíhat budou také základní pasivní překlady. Kurz není vhodný pro žáky prvního stupně a vysokoškolské studenty, jejichž rozsah při studiu je širší. Po celé trvání kurzu bude zároveň probíhat seznamování s dějinami a mytologií antického světa
Poznámka:
Den a hodinu domluvíme s případnými zájemci

Děti a mládež do 18 let cena pololetí 800 Kč

Věk: 14 až 99 let

Cena za pololetí: 1100 Kč
Cena za školní rok: 2000 Kč
Poznámka k ceně: Děti a mládež do 18 let cena pololetí 800 Kč

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 5 účastníků   volno
5

Kroužek začíná: 21.9.2020
Kroužek končí: 13.6.2022


Kontaktní osoba: Jiří Podlaha
Telefon: 235323333

Aktuality