volno

NEOTEVŘENO- Angličtina zač. mírně pokr. 9 - 11

Číslo ZÚ: 2113807
Tento kurz je vhodný pro děti 1. stupně, co mají minimálně jeden rok angličtiny za sebou

Hodiny budou probíhat  v anglickém jazyce. 
Rozvrh je přibližný a muže být upraven v souladu s možnostmi a schopnostmi studentů

Hodiny budou probíhat hravou formou v anglickém jazyce. Témata: barvy, počítání do 100, zvířata, jídlo, části domu, počasí, rodina, části těla, místa ve městě. Co se týče gramatiky, bude se probírat přítomný čas průběhový (I am going/We are drawing), prítomný čas jednoduchý (I sleep/He stands), přivlastňovací zájmena(My house/his brother), časování slovesa být.

Poznámka:
Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.

V případě uzavření školských zařízení bude probíhat výuka online formou.

Termín:
čtvrtek 17:45 - 18:40

Věk: 7 až 8 let

Cena za pololetí: 1250 Kč
Cena za školní rok: 2100 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: neuvedeno (CPD 1. patro)

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno
8

Kroužek začíná: 20.9.2021
Kroužek končí: 13.6.2022


Kontaktní osoba: Marcela Lampart DiS.
Telefon: 603585749

Aktuality

Prosíme o uhrazení zápisného stávající účastníky, kteří budou i nadále pokračovat v docházce do zájmových útvarů. 
On-line zápis do kroužků na druhé pololetí školního roku 2021/2022 právě probíhá.
zobrazit archiv