obsazeno

Programování v Pythonu - mladší

Číslo ZÚ: 2219240
Python je moderní, všeobecný programovací jazyk, který nachází uplatnění v mnoha oborech jako je programování webových serverů, vědecké programování, strojové učení a neuronové sítě, bioinformatika, skriptování apod., jeho znalost se tak v příštích letech rozhodně neztratí.
Osnova:
# Programování v Pythonu

V tomto kroužku se seznámíte se základy programování v jazyce Python a naučítese jak fungují počítače. V rámci kroužku budeme pracovat na různých praktickýchúlohách. Účastníci budou mít možnost pracovat na vlastních dlouhodobýchprojektech a konzultovat je s instruktorem.
Cílem kroužku je také pochopení základních principů fungování počítačů,programování, analytického myšlení, dekompozice komplexních problému apod. Tytoznalosti jsou všeobecné, přenositelné a nezávislé na konkrétním programovacímjazyce.
Na začátku kurzu se seznámíme se základními pojmy:

  • počítačový program,
  • zdrojový kód, programovací jazyk
  • proměnná, cyklus, podmínka, ...

V zbytku kurzu se budeme věnovat komplexnějším a praktickým tématům. Kurz sebude přizpůsobovat potřebám, zájmům a schopnostem účastníků. Na konci kurzu sedotkneme i témat jako je umělá inteligence.

## Pro koho je kroužek určen?
Kroužek je určen pro děti mezi 10 a 15 lety se zájmem o technické obory. Kroužek je vhodný zejména pro zájemce s malými, nebo žádnými zkušenostmi sprogramováním. U účastníků kroužku se předpokládají základní schopnosti práce spočítačem.

## Co je to Python?
Python je moderní, univerzální, velmi populární a přístupný programovací jazyk.Pro svou velkou popularitu a jednoduchost je používán nejen profesionálnímiprogramátory, ale i napříč různými dalšími obory a to včetně vědeckéhoprogramování, strojového učení a umělé inteligence, výpočetní biologie abioinformatice. Podle nejnovějšího průzkumu od společnosti Stack Overflow je Python nejvíce chtěným a druhým nejpopulárnějším programovacím jazykem nasvětě.

https://www.python.org/https://survey.stackoverflow.co/2022/

## Lektor
Lektorem je nadšený "hacker" s dvacetiletou zkušeností s programováním. Mávystudované softwarové systémy a bioinformatiku na FEL ČVUT. V současné doběpracuje jako vedoucí inženýr (team leader) a sofwarový architekt ve společnostiDatamole. Ve volném čase se věnuje vývoji svobodného softwaru a open source.

Ukázky témat grafiky a her z kroužku Python naleznete v příloze: https://www.ddmp6.cz/download/?id=18115

Poznámka:
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.
Termín bude stanoven až podle možností lektora. Zatím probíhá rezervace.

Termín:
pátek 16:00 - 17:30

Věk: 10 až 15 let

Cena za pololetí: 1250 Kč
Cena za školní rok: 2100 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Učebna K

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   obsazeno
10

Kroužek začíná: 23.9.2022
Kroužek končí: 19.6.2023


Kontaktní osoba: Michal Kunstovný
Telefon: 235323333

Aktuality

3.2. probíhají pololetní prázdniny a na ně navazují jarní prázdniny od 6. do 10.2.2023. V tyto prázdninové dny neprobíhají žádné zájmové útvary.
On-line zápis na letní tábory bude spuštěn 20.2.2023. Tábory ale budeme přidávat i během dalších měsíců, proto sledujte naše webové stránky.
Přihlašte na odběr novinek z našeho DDM na tomto linku: http://bit.ly/3GkFtSl
zobrazit vše