obsazeno

Pohybové hrátky pro nejmenší I.

Číslo ZÚ: 2213610

Určeno pro děti od 1 do 2 let se zapojením rodiče

Budeme rozvíjet pohyb dítěte, tak dítě více pozná okolní svět a naučí se lépe komunikovat hrou s pomocí gest, dotyků a rozvojem svého vnímání.

Pohybové hrátky umožní dětem prožít vše nové pro ně přínosným a radostným způsobem. Spojením říkanek a písniček s pohybem budeme harmonizovat psychomotorický vývoj dítěte a jeho smysly zrak, sluch a hmat. Budeme rozvíjet jeho jemnou motoriku a obratnost. Rodič se se svým dítětem do činnosti zapojuje, což přináší oběma radost a dobré vzájemné naladění.

Poznámka:
pouze pro chodící děti

Termín:
čtvrtek 09:30 - 10:30

Věk: 1 až 2 roky

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 2000 Kč
Poznámka k ceně: kurzovné platí pouze dítě, rodič (doprovod) je zdarma, ale musí být v ZÚ přihlášen

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (velký sál v 1.patře DDM)

Kapacita kroužku: celkem 20 účastníků   obsazeno
6

Kroužek začíná: 22.9.2022
Kroužek končí: 8.6.2023


Kontaktní osoba: Markéta Nosáková
Telefon: 734448483

Aktuality

On-line zápis na letní tábory bude spuštěn 20.2.2023. Tábory ale budeme přidávat i během dalších měsíců, proto sledujte naše webové stránky.
Přihlašte na odběr novinek z našeho DDM na tomto linku: http://bit.ly/3GkFtSl
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá