obsazeno

Matematika k přijímačkám na střední

Číslo ZÚ: 2319822
Kroužek je určen pro žáky devátých třída odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem zefektivnit přípravu k přijímací zkoušce z matematiky na střední školy. Postupně se budeme věnovat těmto tematickým celkům: racionální čísla; poměr, přímá a nepřímá úměrnost; procenta; výrazy s proměnnými, mocninami a odmocninami; rovnice a jejich soustavy; slovní úlohy; obvody a obsahy geometrických obrazců; povrchy a objemy těles; konstrukční úlohy; aplikační úlohy. Pozornost bude věnována také souvislostem mezi jednotlivými celky. Účastníci budou pravidelně dostávat pracovní listy s typovými úlohami, na bázi příkladů, které se objevily v přijímacím testu. Žákům tak bude zadáváno několik typových úloh z příslušného celku na procvičení ve formě domácího úkolu. Během schůzek budou sděleny i důležité informace o psaní testu v rámci přijímacích zkoušek.
Poznámka:
Kroužek bude probíhat do poloviny dubna 2024, tak aby potřebná látka byla probrána před samotnými přijímacími zkouškami. Kroužek je navržen jako ucelený kurz a nepředpokládá se tedy účast jen na jedno pololetí (proto je cena za pololetí vypsána stejně jako za "celý školní rok", ačkoli tím je myšleno jen období trvání kroužku).

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 3 účastníků.
Čas bude upřesněn podle možností lektora.


Termín:
čtvrtek 18:30 - 19:30

Věk: 14 až 16 let

Cena za pololetí: 1500 Kč
Cena za školní rok: 1500 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: U školníka kuchyňka

Kapacita kroužku: celkem 9 účastníků   obsazeno

Kroužek začíná: 21.9.2023
Kroužek končí: 4.4.2024


Kontaktní osoba: Michal Kunstovný

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha